ANNA PAUWLONA - Vorige week was de Nationale Klimaatweek. Een goed moment om stil te staan bij een gezond klimaat. Wij vinden het belangrijk hier aandacht voor te hebben. We zien veranderingen. Extreme hitte, droogte en hevige regenval. Om de klimaatverandering tegen te gaan, moeten we in actie komen. Daarom hebben wij ons onlangs aangesloten bij de landelijke publiekscampagne van Stichting Steenbreek. Samen maken we de gemeente een beetje groener.

Stichting Steenbreek zet zich in om de leefomgeving groener te maken

Stichting Steenbreek zet zich in om de leefomgeving groener te maken. Ruim 160 andere gemeenten doen mee. Samen met hen kunnen we inwoners nog betere informatie geven. Doel van deze stichting is om onnodig verharding in privé en openbare ruimte te vervangen door groen. Misschien herkent u de slogan: 'Tegels eruit, groen erin'. De komende jaren gaan we tegelswippen, plantenacties op touw zetten, bloemzaadjes uitdelen en nog veel meer. Hulp van inwoners en het bedrijfsleven is hierbij nodig.

Wij zetten ook andere stappen richting een groene en gezonde leefomgeving

Samen met andere gemeenten uit de Noordkop hebben we de Strategie Klimaatadaptatie Noordkop geschreven. Hierin beschrijven we wat onze ambitie is en welke stappen we de komende vijf jaar gaan zetten. Lokaal zetten we acties op om te voldoen aan deze strategie, een paar voorbeelden zijn:
Het bomenplan. We planten 500 extra bomen per jaar.
We gaan het gesprek aan met ondernemers over het verduurzamen van bedrijventerreinen.
We starten extra participatietrajecten met team Kernbeheer, waarbij inwoners zelf openbaar groen kunnen beheren.
We zijn gestart met de WatZr-campagne om inwoners bewust te maken van klimaatverandering en te stimuleren eerste stappen te zetten.


Bonkte Lieuw in Hippolytushoef is voorbeeldstaat
Vrijdag 29 oktober bracht wethouder Theo Groot een bezoek aan een mooie groene straat: de Bonkte Lieuw in Hippolystushoef. Bewoners zijn daar samen aan de slag gegaan met het aanleggen van mooie bloemperkjes. Theo Groot overhandigde een grote straatvlag aan initiatiefneemsters Ans Homan-Huizing. Hij gaf daarbij aan: “We zien hier een prachtig voorbeeld van hoe we een straat klimaatbestendig kunnen inrichten. Het vergroenen van de straat zorgt voor een fijne leefomgeving, een plek waar je graag thuiskomt en een plek waar regenwater makkelijker wegstroomt en hittestress tegen wordt gegaan. Hopelijk zien wij de komende jaren meer groene straten in Hollands Kroon.”

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over een klimaatbestendig Hollands Kroon op duurzaam.hollandskroon.nl.