BARSINGERHORN - Begin maart worden drie houten grafmonumenten verwijderd van de Westerbegraafplaats in Barsingerhorn. De grafmonumenten worden gerestaureerd en we denken dat ze eind augustus worden teruggeplaatst.

De Westerbegraafplaats heeft drie houten grafmonumenten
Deze monumenten zijn in slechte staat. Ze zijn een belangrijk onderdeel van het Nederlands funerair erfgoed; begraafplaatsen en grafmonumenten. Aan de hand van deze grafmonumenten kunnen we zien hoe mensen van verschillende rangen en standen omgingen met de dood en de herinnering van hun geliefden. Bron: Stichting Dodenakkers (opgericht in 2001). Zij zetten zich in voor funerair erfgoed in Nederland en in historisch aan Nederland verbonden gebieden.

Vanaf de negentiende eeuw werd het gebruikelijk om een grafmonument te plaatsen
Voor de families die dat konden betalen, was het grafmonument meestal van hardsteen gemaakt. En in speciale gevallen van zandsteen of marmer. Mensen die geen stenen grafmonument konden betalen, kozen meestal voor hout. Houten grafmonumenten geven een beeld van de funeraire cultuur. Deze cultuur heeft zich in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw ontwikkeld. Bestaande houten grafmonumenten zijn daarom waardevolle onderdelen op een begraafplaats.