ANNA PAULOWNA - Voor ouderen die niet zelf of met hulp van vrienden of familie naar een vaccinatielocatie kunnen komen heeft gemeente Hollands Kroon reishulp geregeld. Er zijn hiervoor afspraken gemaakt met De Belbus en Taxi Noordwest. Zo kunnen zij alsnog een (booster-) prik krijgen.

Vervoer naar de locatie
Inwoners kunnen op dit moment een oproep krijgen voor een boosterprik tegen corona. De priklocatie hiervoor is meestal Agriport in Middenmeer. Vaak lukt het wel om eigen vervoer te regelen om bij de priklocatie te komen. Voor ouderen bij wie dit niet lukt, hebben wij vervoer geregeld. Wethouder Mary van Gent licht toe: “We krijgen af en toe een vraag van inwoners op hoge leeftijd die zelf geen vervoer naar de vaccinatielocatie kunnen regelen. Als gemeente willen we deze mensen helpen. We hebben daarom afspraken gemaakt met De Belbus en Taxi Noordwest.”

Telefoonnummers belbus en Taxi Noordwest
Wie een uitnodiging heeft gekregen van de GGD en zelf geen vervoer heeft, kan bellen met De Belbus via het telefoonnummer 0224-422 141. Het kan zijn dat vrijwilligers van De Belbus niet beschikbaar zijn. In dat geval kunt u bellen met Taxi Noordwest via 06-5391 1499.

Geen kosten
Wie noodgedwongen van dit vervoer gebruik moet maken, hoeft niks te betalen. De gemeente betaalt de rekening. Let op: dit bericht is alleen voor inwoners van Hollands Kroon die door de GGD uitgenodigd zijn voor een vaccinatie. Iedere gemeente heeft eigen afspraken gemaakt en informeert daarover op de eigen website.