NOORD HOLLAND - De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heiloo, Heerhugowaard, Hollands Kroon, Langedijk en Schagen, gaan gezamenlijk onderzoek doen om te komen tot een toekomstbestendige oplossing voor opvang en vervoer van gedomesticeerde dieren in de regio. Wettelijke taak dierenopvang en -vervoer

Gemeenten hebben een wettelijke taak waar het gaat om (tijdelijke) opvang van gedomesticeerde dieren. Voor opvang en vervoer van onder andere zwerfdieren hebben de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heiloo, Heerhugowaard en Langedijk dienstverleningsovereenkomsten met de Dierenbescherming*. De gemeenten Schagen en Hollands Kroon hebben een overeenkomst met DierenOpvang DierenAmbulance Schagen Hollands Kroon (DODA) in Tuitjenhorn waar naast honden en katten ook alle gedomesticeerde dieren opgevangen kunnen worden.

*Betreffende Dierentehuis Alkmaar, Dierenambulance Noord-Kennemerland en het Knaagdierencentrum te IJmuiden

Gezamenlijk onderzoek
De gemeenten hebben besloten om verder onderzoek te doen naar de verschillende mogelijkheden. De reden dat er een onderzoek wordt gestart is dat de huidige contractpartners/uitvoerders hebben aangegeven behoefte te hebben aan een nieuwe (gezamenlijke) huisvestingslocatie, omdat om diverse redenen de huidige locaties niet meer voldoen aan kwaliteitseisen voor mens- en dierenwelzijn.

Dit onderzoek wordt in gezamenlijkheid gedaan met de Dierenbescherming en DODA. In alle colleges van burgemeester en wethouders is een bestuursopdracht vastgesteld. Hierin is vastgesteld dat er diverse scenario’s uitgewerkt worden, om inzicht in mogelijkheden en kosten te krijgen.

Aan het einde van dit jaar zullen de oplossingen uit het onderzoek gereed zijn voor bestuurlijke besluitvorming in de betreffende regiogemeenten.