WIERINGERWERF - De realisatie van een Knarrenhof in Wieringerwerf is weer een stapje dichterbij met het tekenen van een intentieovereenkomst. Hierna start de ontwerpfase. De bedoeling is om het Knarrenhof (Sternhof) te bouwen op de hoek Sternstraat/Prinses Marijkestraat en op de schoollocatie Het Baken.

Ontstaan Sternhof Wieringerwerf

In de zomer van 2018 kregen inwoners uit Wieringerwerf het idee om een Hof in Wieringerwerf te maken volgens het concept Knarrenhof. Hierbij woon je in een hofje met veel privacy. Uiteraard in een eigen woning maar ook met de voordelen van samenwonen in zo’n hofje. Denk aan het samen bijhouden van de tuin. Zo’n hofje is voor jong en oud(er). Mensen die het leuk vinden elkaar af en toe te helpen, maar hierin geen verplichting willen.

In 2019 is de vereniging ‘Hofjes Wonen Hollands Kroon’ opgericht. De vereniging heeft als doel het eerste Knarrenhof in Wieringerwerf te maken. In 2020 heeft het bestuur subsidie ontvangen van de provincie Noord-Holland voor het haalbaarheidsonderzoek. In 2021 is de bestemmingsplanfase doorlopen voor het Lelypark, waar het Sternhof onderdeel van is. De intentieovereenkomst voor de volgende fase is ondertekend. Het bestuur van de vereniging en het college zijn hier zeer verheugd over. Deze zomer kunnen de plannen verder worden uitgewerkt.

Stichting Knarrenhof is een landelijke organisatie met een maatschappelijk doel

De stichting mikt op het realiseren van levensloopbestendige woningen voor woongroepen van gelijkgestemde, zelfredzame senioren. Het initiatief in Wieringerwerf gaat over ongeveer 32 levensloopbestendige woningen. De woningen worden in 2 fasen gebouwd in opdracht van de aspirant bewoners van de vereniging. Ook vindt overleg plaats met de woningcorporatie Wooncompagnie. Er wordt onderzocht of een aantal sociale huurwoningen in het project mogelijk is.

Wij zetten ons in voor betaalbare, levensloopbestendige woonruimte in de gemeente

Zowel koop als (sociale) huur. Daarnaast bieden we ruimte voor burgerinitiatieven/initiatieven op het gebied van wonen. Initiatieven waarbij de woningen volgens de wensen van de bewoners worden gerealiseerd. Het concept dat Knarrenhof aanbiedt sluit hier volledig bij aan.

Op de hoogte blijven?

Kijk dan op de website van de Stichting Knarrenhof.