ANNA-PAULOWNA - De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft op 28 januari afscheid genomen van Jan Eichhorn (GroenLinks) en Johan Paal de Groot (ChristenUnie). Jaap Wierdsma is het nieuwe raadslid voor GroenLinks en Marjon Tolhuis voor de ChristenUnie. Mooie woorden van dank werden door burgemeester Rian van Dam uitgesproken aan de vertrekkende raadsleden.

Afscheid de heer Eichhorn
De heer Wierdsma werd in deze raadsvergadering beëdigd als nieuw raadslid van GroenLinks. De heer Eichhorn blijft zelf aan als fractieondersteuner van de partij. De heer Eichhorn werd in 2014 in de gemeenteraad van Hollands Kroon gekozen. Na één raadsperiode nam hij afscheid. Mevrouw Lilian Peters en de heer Peter Fekkes namen het stokje over met twee zetels in de raad. Helaas kon de heer Fekkes het raadswerk niet meer combineren met drukke werkzaamheden in zijn eigen bedrijf. Daarom kwam de heer Eichhorn tijdelijk terug, tot het raadslidmaatschap overgenomen kon worden door de heer Wierdsma. De brief over het vertrek van de heer Eichhorn leest u op onze website.

Afscheid de heer De Groot
Ook werd deze raadsvergadering afscheid genomen van de heer Johan Paul de Groot (ChristenUnie). Hij geeft het stokje door aan mevrouw Marjon Tolhuis. Zij was eerder fractieondersteuner van de ChristenUnie. De heer de Groot was sinds 2009 raadslid, begonnen bij de voormalige gemeente Wieringermeer. Hij heeft zijn raadslidmaatschap beëindigd vanwege een verhuizing naar Ermelo. Het Noordhollands Dagblad interviewde de heer De Groot hier afgelopen november over.

De heren Leever en Ruiter sluiten zich aan bij OHK Tijdens deze raadsvergadering hebben de raadsleden Jeffrey Leever en Lars Ruiter zich officieel aangesloten bij Onafhankelijk Hollands Kroon. Daarbij werd de heer Cees Meeldijk beëdigd als fractieondersteuner voor OHK. Dat betekent dat de raad nu uit 10 fracties bestaat.