ANNA PAULOWNA - Bij het wijzigen van een bestemmingsplan is het belangrijk dat omwonenden genoeg de gelegenheid krijgen om te kunnen participeren. Tijdens het inspreekuur van dinsdag 27 oktober bleek dat dit niet het geval is bij het bestemmingsplan Mientweg 46 Lutjewinkel. Verschillende raadsleden vonden dat er nog onduidelijkheden waren. De raad heeft daarom op donderdagavond 29 oktober besloten dit punt van de agenda te halen.


Woonvisie
Ook haalde de raad de Woonvisie Hollands Kroon van de agenda. Over dit voorstel lagen een hoop amendementen klaar. De raad heeft het college gevraagd om te kijken of de punten uit deze amendementen verwerkt kunnen worden in de woonvisie. Daarna is het de bedoeling dat de woonvisie opnieuw wordt aangeboden.

Raaksmaatweg 4 't Veld
Over het bestemmingsplan Raaksmaatsweg 4 't Veld was de raad goed te spreken. Het was een plan zoals meerdere raadsleden het graag zien. Het terrein ligt afgelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend tegen dit plan om 40 tijdelijke medewerkers te huisvesten op het terrein. Met het plan is unaniem ingestemd.

Motie over verontreinigd straalgrit
De raad heeft gediscussieerd over het storten van verontreinigd straalgrit met Chroom-6. Er werd een motie ingediend (GL, OHK, GR, CU, Anders!, PvdA) waarin het college werd opgeroepen hier actie op te nemen. Deze motie werd ingetrokken, maar de discussie hierover werd door meerdere raadsleden gewaardeerd. Wethouder Groot zegt toe dat er een uitnodiging voor een informatieavond over de Afvalstort omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied naar de raad toekomt.

Vergadering terugkijken
Wilt u de agendapunten bekijken of de vergadering terugkijken? Dat kan via https://bit.ly/34F1DvJ.