WIERINGERWERF - De afgelopen weken is er hard gewerkt aan de opvanglocatie voor asielzoekers in Wieringerwerf. De noodzakelijke aanpassingen zijn afgerond en de locatie is klaar om de bewoners te ontvangen. In de aankomende week zullen de bewoners hun intrek nemen.

Asielzoekers en statushouders

In Hotel Wieringermeer worden vanaf aanstaande maandag (1 juli 2024) 100 asielzoekers opgevangen. Op deze locatie zullen vooral mensen met een verblijfsvergunning – zogenoemde statushouders – opgevangen worden. Dit zijn mensen die in Nederland mogen blijven en wachten op een woning in de gemeente waaraan zij toegewezen zijn.

Begeleiding

De mensen die opgevangen worden hebben vaak al een flinke reis en lang proces achter de rug. Medewerkers van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) vangen de bewoners op en geven begeleiding in hun dagelijks leven op en rond de opvanglocatie. Ook krijgen de bewoners ondersteuning bij de inburgering en het zoeken naar werk en dagbesteding.

Leven op en rond de locatie

De intrek van bewoners op de locatie is nieuw voor iedereen. Niet alleen voor de bewoners, maar ook voor de omgeving. Door de richtlijnen van het COA verloopt dit vaak erg goed. Toch blijft het belangrijk om ervaringen uit te wisselen. Hiervoor wordt een overlegcommissie opgericht. In deze groep zitten medewerkers van het COA, de gemeente en vertegenwoordigers van inwoners, ondernemers en andere betrokken partijen. Wilt u ook uw ervaringen delen? Dan kunt u zich aanmelden voor deze groep door een email te sturen naar fmmnwieringermeer@coa.nl.

24 uur per dag bereikbaar

Het kan zijn dat u zaken, vragen of opmerkingen hebt waarover u snel contact wilt hebben. U kunt dan direct contact opnemen met de opvanglocatie. Dat kan 24 uur per dag. Zij zijn bereikbaar op 06 – 27 57 65 06. Of per mail via fmmnwieringermeer@coa.nl.

Ook kunt u natuurlijk contact opnemen als u denkt dat u iets kunt betekenen voor de bewoners of de opvanglocatie. Vragen die niet voor het COA zijn, kunt u sturen naar opvang@hollandskroon.nl.