'T VELD - In 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingplan ’t Veld Noord vastgesteld. Hierdoor kon worden gestart met woningbouw. De opdracht voor de realisatie van de woningen is gegund aan Bot Bouw.

Fase 1

In februari 2020 begon Bot Bouw met de werkzaamheden op het terrein aan de Zwarteweg. In april startte de aannemer met de bouw van de eerste woningen. Een aantal woningen zijn in de tussentijd opgeleverd. Ook werkt de aannemer aan de afbouw van andere woningen.

Start woonrijp maken en inrichting openbare ruimte

Foto van woningen die bijna klaar zijn

Binnenkort starten de werkzaamheden voor het woonrijp maken van woningen. De openbare ruimte wordt dan ingericht. Denk hierbij aan straatverlichting, de aanleg van stoepen en plantsoenen. Ook wordt de wijk dan aangesloten op de Zwarteweg.

Fase 2

Nadat 70% van de woningen in fase 1 was verkocht, is de gemeente in mei 2020 gestart met de voorbereidingen voor fase 2. Kort geleden zijn er gesprekken met de Dorpsraad 't Veld-Zijdewind en de Wooncompagnie geweest. Op dit moment stelt de gemeente een plan op. In dit plan komen een aantal scenario's. Bij deze scenario's kan je denken aan de inrichting van de wijk, het aantal te bouwen woningen en een financiële uitleg. Dit plan wordt in het eerste kwartaal van 2021 gepresenteerd.

Eind 2021 kavels en woningen in de verkoop

Met dit plan kunnen we in het tweede en derde kwartaal van 2021 de wijk verder vormgeven. Als duidelijk is hoe de wijk eruit komt te zien, organiseren wij een bewonersavond. We willen eind 2021 starten met het bouwrijp maken en de verkoop van de kavels en woningen.

Meer informatie?

Bot Bouw heeft een website over wonen in ’t Veld Noord. Op die website vindt u de contactgegevens van Bot Bouw. U kunt zich daar ook aanmelden voor de nieuwsbrief.