HOLLANDS KROON - Begin 2020 gaan we aan de slag met het zuidelijke deel van de Zandvaart (westzijde) en Burg. Lovinkstraat in Breezand. Beide wegen komen samen in het centrum en zijn de belangrijkste verkeersroutes van het dorp. Hierover organiseren we een informatiebijeenkomst voor inwoners op woensdag 8 mei. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Aanmelden kan via de oranje knop op deze pagina.

Schetsontwerp voor het centrumgebied Breezand
Een bureau voor verkeer en openbare ruimte heeft in samenwerking met landschapsarchitecten een analyse uitgevoerd en gekeken naar de kansen voor het verbeteren van het centrumgebied. Dit is samen met onder andere de Dorpsraad Breezands Belang vertaald in een concept schetsontwerp voor het centrumgebied.

Informatiebijeenkomst voor inwoners op 8 mei
Het ontwerp moet nog verder uitgewerkt worden waarbij ruimte is voor suggesties uit de omgeving. Daarom organiseren we een informatiebijeenkomst op woensdag 8 mei 2019. De avond begint om 20.00 uur in Bloemenlust in Breezand. Tijdens de avond wordt het concept schetsontwerp gepresenteerd waarna er ruimte is om suggesties aan te dragen.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden kan via de oranje button op deze pagina of via telefoonnummer 088 321 5000.