ANNA PAULOWNA - In een huurgeschil tussen de gemeente Hollands Kroon en Huisartsenpratijk Anna Paulowna B.V. (HAP) heeft de kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland op 27 april 2019 de gemeente volledig in het gelijk gesteld. De rechter heeft onder andere geoordeeld dat HAP B.V. en de onderhuurders Huisartsenpraktijk Anna Paulowna B.V. en Huisartsenpraktijk de Ontmoeting B.V. de praktijkruimte in Anna Paulowna moeten ontruimen.

Ondanks verschillende pogingen van de gemeente om tot afspraken te komen met de eigenaar van de huisartsenpraktijken, is dit niet gelukt. Daarom gaat de gemeente Hollands Kroon over tot ontruiming op donderdag 18 juli 2019. Naast dit huurgeschil is er ook sprake van sterk verminderde huisartsenzorg. Deze ontwikkelingen zorgen, zeer begrijpelijk, voor onrust en onzekerheid onder bewoners. De gemeente Hollands Kroon en zorgverzekeraar VGZ (met de merken Univé, IZZ en Zekur) delen deze zorgen over continuïteit van huisartsenzorg in de regio. Om die reden heeft de gemeente Hollands Kroon aan VGZ en Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN) gevraagd om tot een oplossing te komen. Als oplossing is ervoor gekozen om een extra praktijk te vestigen in Anna Paulowna: HKN Praktijk.

Huurgeschil
In het vonnis van de kantonrechter is verder geoordeeld dat de huurovereenkomst per direct is ontbonden en dat alle achterstallige huur over 2018 en 2019 en de proceskosten aan de gemeente Hollands Kroon moet worden betaald. Na de uitspraak van 27 april en tot eind juni 2019 zijn meerdere pogingen door de gemeente Hollands Kroon ondernomen om met de eigenaar van de huisartsenpraktijk tot afspraken te komen. Dit is niet gelukt. De huurachterstand is tot op de dag van vandaag niet betaald. Om die reden heeft de gemeente Hollands Kroon besloten om de praktijk in Anna Paulowna te laten ontruimen op donderdag 18 juli. De huisartsenpraktijk heeft tot en met woensdag 17 juli de gelegenheid om de praktijk zelf te ontruimen.