ANNA PAULOWNA - De gemeenschappelijke, en onmisbare ontmoetingsruimtes in de Carrousel in Breezand en Keijzershoff in Anna Paulowna blijven open door de inzet en de bijdrage van Woonzorggroep Samen, Wonen Plus Welzijn, Woningstichting Anna Paulowna, verenigingen, omwonenden en de gemeente. De ontmoetingsruimtes zijn belangrijk omdat mensen steeds langer thuis blijven wonen. Faciliteiten als een ontmoetingsplek en activiteiten die je kunt doen in de nabije gelegenheid dragen bij aan het langer zelfstandig thuis wonen.

Woonzorggroep Samen
Tot 2019 waren de Carrousel en Keijzershof onderdeel van het zorgaanbod van Woonzorggroep Samen. Door een wijziging in het subsidiebeleid van het Rijk ontvangt Woonzorggroep Samen geen subsidie meer. Veel inwoners van Breezand en Anna Paulowna en specifiek bewoners van Vreedenhoff en het Pastoor Verhoeffpark gebruiken de gemeenschappelijke ruimtes van Keijzershoff en de Carrousel. Diverse verenigingen maken gebruik van deze locaties en zorgen voor een mooi aanbod in sport en spel. De betrokkenen partijen vinden het belangrijk ontmoetingsplekken als deze blijven bestaan.

Betrokkenheid inwoners
Wethouder Mary van Gent: ,,We hebben allemaal een bijdrage geleverd, in geld, door meubels te doneren en door fondsen aan te schrijven. Een mooie gezamenlijke inspanning, omdat we allen wilden dat de ruimtes open konden blijven. Doorslaggevend was echter de betrokkenheid van de verenigingen, omwonenden en vrijwilligers. Het is door hun inzet en enthousiasme dat er ontmoetingsplekken blijven.

”Activiteiten
Per 1 januari 2020 beheert Wonen Plus Welzijn de gemeenschappelijke ruimtes. De gebruikers hebben een rol in het dagelijks beheer en organiseren bijvoorbeeld zelf de in- en verkoop van de consumpties en de activiteiten. Wonen Plus Welzijn is het aanspreekpunt voor de verenigingen, vrijwilligers en omwonenden. Elke woensdag tussen 10:30 uur en 13:30 uur is er iemand van Wonen Plus Welzijn aanwezig in de Carrousel. Elke dinsdagochtend en vrijdagochtend is er iemand aanwezig in Keijzershof. U kunt hier terecht voor vragen over o.a. verhuur, activiteiten op deze locaties, beheer maar ook met andere vragen op het gebied van welzijn. Kom ook eens kijken, iedereen is van harte welkom!