HOLLANDS KROON - De agrarische sector, en de bollenteelt in het bijzonder, is een belangrijke economische activiteit in Hollands Kroon. Als gevolg van de vergaande mechanisatie, zetten zij landbouwmachines in. Dat gebeurt vooral in de bollenteelt en seizoensmatig met onder andere strodekmachines, stroafhalers en bollenplantmachines.Vanwege hun functionaliteit zijn deze landbouwmachines vaak hoger dan het wettelijk toegestane maximum van 4.00 meter. Deze zijn officieel niet toegestaan op de openbare weg. Vanaf 1 april is het mogelijk – en noodzakelijk - om een ontheffing aan te vragen voor te hoge landbouwmachines, want de politie zal dit niet langer gedogen.

De politie gaat controleren op te hoge landbouwvoertuigen

Formeel hebben voertuig die de wettelijke afmetingen overschrijden een ontheffing nodig van de wegbeheerder om op de openbare te mogen rijden. Uit de praktijk blijkt dat te hoge landbouwmachines al jarenlang worden gedoogd in Gemeente Hollands Kroon. Inmiddels zijn er voorbeelden uit de praktijk waarbij de politie wel handhavend wil optreden tegen de te hoge landbouwmachines. De politie heeft recentelijk pas geconstateerd dat een groeiend aantal voertuigen te hoog zijn. Zij heeft besloten dat de tijd van gedogen voorbij is. Wij menen dat de hoogteoverschrijding van landbouwmachines geen extra risico vormt voor de verkeersveiligheid, mits bestuurders de verkeersregels volgen. Daarom kunnen agrariërs vanaf 1 april een ontheffing aanvragen.

Vraag uw ontheffing aan
Een ontheffing aanvragen kan via de oranje button. U logt in met DigiD of eHerkenning en vult uw gegevens in. Voor een aanvraag van een ontheffing voor vijf voertuigen vragen wij een legesbedrag van € 56,65. U betaalt dit bedrag via iDEAL na het versturen van de aanvraag. Deze ontheffing is vijf jaar geldig. Wij verwachten dat na deze vijf jaar de ontheffingen, net zoals ontheffingen voor te brede voertuigen, via het RDW gedaan kunnen worden.