HOLLANDS KROON - De gemeente Hollands Kroon communiceert met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen over haar producten en diensten, genomen besluiten en regelingen waar zij gebruik van kunnen maken. Zij doen dit op verschillende manieren; in persoonlijke gesprekken, per brief/e-mail en via verschillende (online) communicatiemiddelen en -kanalen.

Maar de gemeente weet eigenlijk niet hoe effectief deze manier van communiceren is en of deze aansluit bij de wensen van de samenleving. Vandaar dat men hier onderzoek naar gaat doen. Dit geeft inzicht in hoe zij de communicatie met - en voor - de inwoners, ondernemers en instellingen kunnen en moeten verbeteren.

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek
Om de bovenstaande vragen goed te beantwoorden maakt de gemeente onderscheid tussen een kwantitatief onderzoek en een kwalitatief onderzoek. Het kwantitatief onderzoek bestaat uit straatinterviews bij verschillende winkelcentra. Deze worden gehouden van 20 maart tot en met 9 april (week 12, 13 en 14).

Het kwalitatieve onderzoek bestaat uit 3 klantarena’s.

  • 20 maart: instellingen en verenigingen;
  • 27 maart: ondernemers;
  • 17 april: inwoners.

Meedoen aan de klantarena?

Lees verder over het Onderzoek Communicatie en meld u aan.