WIERINGERWERF - In de realisatie van Campus de Terp is woensdag 4 november een belangrijke stap gezet.

Digitale bijeenkomst
De samenwerkingsovereenkomst (SOK) is tijdens een gezamenlijk digitale bijeenkomst ondertekend door de bestuurders van alle partijen. De deelnemende partijen zijn de schoolbesturen van:
- basisschool De Triangel;
- basisschool Don Bosco;
- basisschool Het Baken;
- voortgezet onderwijs rsg Wiringherlant;en
- Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer (SSWW);
- gemeente Hollands Kroon.

Sporten, leren en ontmoeten
In deze SOK hebben de partijen samen afspraken gemaakt voor de verdere ontwikkelingen voor Campus de Terp. De campus bestaat uit een kindcentrum, sportaccommodatie en een zwembad. Het moet een plek worden waar jong en oud kan sporten, leren en ontmoeten. Ook de samenwerking tussen het voorgezet onderwijs (rsg Wiringherlant) en het bedrijfsleven is essentieel, onder andere om alle aanwezige talenten te behouden voor de regio en de aansprekende sectoren waar de Kop van Noord-Holland om bekendstaat.

Vertrouwen en lef
De ondertekening werd bekrachtigd met mooie woorden van wethouder Mary van Gent en andere aanwezigen. “Wat zo heel erg mooi is, is dat dit participatie in zijn meest ver gaande vorm is", benadrukt de wethouder. "De gemeente draagt niet alleen het onderhoud, beheer en de exploitatie over aan Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer, maar ook de realisatie van de voorzieningen. En dat is écht uniek in Nederland. Het is spannend, maar waar het om gaat is vertrouwen en lef. En dat zijn precies twee kernwaarden van gemeente Hollands Kroon.” Zij benadrukt verder enorm trots te zijn dat er een groep inwoners in de gemeente Hollands Kroon bereid is deze verantwoordelijkheid op zich te nemen.

Natuurlijke samenwerking
Volgens Alice Hart, rector rsg Wiringherlant: "Dit mag dan het officiële moment zijn, maar door alle korte lijnen die er reeds zijn en het contact wat er onderling is, is er de afgelopen jaren al een natuurlijke samenwerking ontstaan.”

Digitale toost
Door middel van een digitale toost, met een speciale 'Campus de Terp champagnefles’ voor de wethouder, werd getoost op de ondertekening van de SOK en de reeds behaalde mijlpalen. "De start van de bouw zou een mooi moment zijn om de toost over te doen, maar dan op locatie met alle betrokkenen", aldus de wethouder.

Realisatie in augustus 2023
Inmiddels zijn de verschillende partijen bij elkaar geweest om de vervolgstappen met elkaar af te stemmen. Er wordt achter de schermen flink doorgepakt om in augustus 2023 de sportaccommodaties en de scholen te kunnen realiseren. De komende periode houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.