ANNA PAULOWNA - De energiekosten zijn de laatste tijd enorm gestegen. Dit is voor veel mensen voelbaar in de portemonnee. Mensen met weinig geld worden hierdoor extra geraakt. De overheid heeft daarom voor mensen met weinig geld een regeling gemaakt, de energietoeslag. Zij krijgen deze tegemoetkoming via hun gemeente. De overheid heeft op Prinsjesdag gezegd dat mensen met weinig geld de energietoeslag ook in 2023 krijgen. Ook geldt vanaf 2023 het prijsplafond voor energiekosten.

Energietoeslag

We zien in Hollands Kroon dat nu ook inwoners met een inkomen net boven het sociaal minimum meer moeite krijgen met rondkomen door de stijgende energieprijzen en inflatie. De gemeenteraad heeft daarom besloten dat inwoners met een inkomen van 120% tot 150% van de bijstandsnorm ook recht hebben op een energietoeslag in 2023. Daarnaast wordt Meedoen Hollands Kroon voor meer inwoners beschikbaar.

Hoe ziet de verruiming van de energietoeslag eruit?

De energietoeslag wordt voor een grotere groep inwoners opengesteld. Eerst was de inkomensgrens 120% van de bijstandsnorm. Dit wordt nu 150% van de bijstandsnorm.

De hoogte van het inkomen heeft invloed op de hoogte van de energietoeslag. Heeft u meer inkomen, dan ontvangt u minder energietoeslag. De verdeling is als volgt:

Tot 120%Alleenstaand max. €1.434 | Gehuwd max. €2.049€1.300,-
121-130%Alleenstaand  €1.374 t/m €1.477 | Gehuwd          €1.963 t/m €2.109€1.100,-
131-140%Alleenstaand  €1.478 t/m €1.590  | Gehuwd          €2.110 t/m  €2.272€900,-
141-150%Alleenstaand  €1.591 t/m €1.704  | Gehuwd          €2.272 t/m €2.434€700,-

*Berekening is op basis van de bijstandsnorm vanaf 1 januari 2023.

Wanneer kan de energietoeslag in 2023 worden aangevraagd?

Let op: De overheid heeft bekendgemaakt dat de energietoeslag in 2023 kan worden verstrekt als de landelijke wetswijziging in werking is getreden. Dit is waarschijnlijk pas in juni 2023. Wel mogen we inwoners alvast een voorschot van 500 euro geven op de energietoeslag van 2023.

We geven de inwoners de bij ons bekend zijn en aan de voorwaarden voldoen dit voorschot automatisch. Dit krijgt u eind februari 2023. Eerder lukt dit niet. Wij moeten hier namelijk dingen voor regelen. Heeft u het voorschot niet automatisch gekregen? Dan kunt u het vanaf half maart 2023 aanvragen via de Eenmalige-energietoeslag.

Heeft u nu al betalingsproblemen en is het onmogelijk om uw maandtermijn te betalen? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met uw mee en kunnen u hulp op maat geven. Neem contact met ons op via tel. 088-321 5000.

Kijk hier voor meer informatie over de verruiming van de energietoeslag.

Meedoen

Meedoen Hollands Kroon is er voor inwoners vanaf 4 jaar. Met Meedoen is het mogelijk voor inwoners met een laag inkomen om deel te nemen aan sport- culturele- en onderwijsactiviteiten. Denk hierbij aan een lidmaatschap bij een sportvereniging of muzieklessen, maar ook aan cadeaubonnen voor winkels zoals de Hema.

Per jaar is € 375,- per kind en € 125,- per persoon van 18 jaar of ouder beschikbaar. Met het besluit van de raad kunnen in 2023 meer inwoners gebruik maken van Meedoen. In 2022 was er recht op Meedoen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. Vanaf 2023 is dit verruimd naar 130% van de bijstandsnorm.

Meedoen heeft een eigen website: meedoen.hollandskroon.nl. Bekijk daar het aanbod. Vanaf 1 april 2023 kunt u Meedoen-budget aanvragen als uw inkomen en spaargeld lager is dan de volgende bedragen:

Alleenstaande (ouder)€1.315,-
Gezin/gehuwden/samenwonende partners€1.878,-

Alleenstaanden€7.605,-
Gezin/gehuwden/samenwonende partners of alleenstaande ouders€15.210,-

Wanneer kan Meedoen worden aangevraagd?

Mensen die bij ons bekend zijn en aan de voorwaarden voldoen krijgen begin van het jaar Meedoen automatisch. Om dit te kunnen doen moeten we een aantal dingen regelen en controleren. Hierna stellen wij de mogelijkheid om het aan te vragen open. Dit is rond 1 april 2023. Hier kan meedoen-budget worden aangevraagd.