MIDDENMEER - Op 15 juli 2020 de gemeente Hollands Kroon een ontwerp omgevingsvergunning ter inzage gelegd voor de bouw van een datacenter aan de Westlanderweg in Middenmeer. Dit stuk grond wordt ook wel ‘Het Venster’ genoemd. Dit is bedrijfsgrond van gebiedsontwikkelaar Agriport A7. Het ligt aan de westzijde van de snelweg, ten zuiden van Middenmeer. Een datacenter past binnen het huidige bestemmingsplan. De aanvraag hiervoor hebben wij op 16 januari 2019 ontvangen, en is hiermee één van de zogenaamde ‘lopende initiatieven’. De ontwerp omgevingsvergunning ligt zes weken ter inzage en kunt u digitaal bekijken. Ook kunt u een zienswijze indienen.

De stukken bekijken

Om de stukken die horen bij de ontwerp omgevingsvergunning te bekijken kunt u contact met ons opnemen via vergunningen@hollandskroon.nl, U krijgt de stukken dan per e-mail toegestuurd.

Zienswijze indienen
Tijdens de ter inzage-termijn van 15 juli tot 27 augustus kunt u zowel mondeling als schriftelijk een zienswijze bij ons indienen. Iedereen mag van deze mogelijkheid gebruik maken.

Schriftelijk een zienswijze indienen

Stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hollands Kroon, Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna. Vermeld in uw brief het onderwerp: Zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Westlanderweg Middenmeer.

Mondeling een zienswijze indienen

Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak met ons maken. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Contact voor vragen of meer informatie
Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Officiële bekendmakingen
Wij publiceren onze officiële bekendmakingen (vergunningen, bestemmingsplannen, beschikkingen, beleidsregels, verordeningen etc.) alleen online. Deze vindt u op overheid.nl. Daar zoekt u gericht naar specifieke bekendmakingen. Ook kunt u zich ook abonneren op de bekendmakingsservice. Dan krijgt u de gewenste bekendmakingen in uw mailbox. Een andere optie is het downloaden van de app ‘Over uw buurt’ waarbij u kunt instellen dat u een push-melding krijgt van een nieuwe bekendmaking in uw buurt. Meer informatie over de e-mailservice en app vindt u op overuwbuurt.overheid.nl.