NIEUWE NIEDORP - Ter voorbereiding op de aanpassingen van het Winkelhart in Nieuwe Niedorp worden kabels en leidingen vervangen. Deze werkzaamheden worden door de nutsbedrijven Liander en PWN uitgevoerd. Het gaat hierbij om het verplaatsen en verzwaren van een transformatorstation vanuit het winkelcentrum naar de kruising van het Hoefplein en de Trambaan.


Planning
Van de gelegenheid wordt meteen gebruik gemaakt om ook langs de Trambaan naar het Burgemeester Ankerplein werkzaamheden aan stroom en gas uit te voeren. Hollands Kroon verricht in deze periode werkzaamheden aan de verdeelkast voor de openbare verlichting in omgeving van het Winkelhart. De werkzaamheden starten omstreeks de tweede week van september duren ongeveer 5 weken.