ANNA PAULOWNA - De wijk- en buurtindeling in Hollands Kroon is vernieuwd. Deze wordt gebruikt bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Degenen die met kaarten werken, zoals woningcorporaties, ambtenaren, instellingen en bedrijven merken hier iets van.

Gebruik voor onderzoek en statistiek

De wijk- en buurtindeling is bedoeld voor onderzoek en statistiek. Om hier geschikt voor te zijn moet de indeling aan veel eisen van het CBS voldoen. Daarom hebben wij in overleg met het CBS de indeling vernieuwd.

Dezelfde indeling gebruiken
Het CBS heeft ons geadviseerd om de vastgestelde indeling zoveel mogelijk onder de belanghebbenden te verspreiden, zodat iedereen dezelfde indeling gebruikt. Daarom gaan we zoveel mogelijk instellingen en bedrijven hierover informeren.

Nieuwe indeling
De nieuwe indeling gaat in met terugwerkende kracht op 1 januari 2021.