ANNA PAULOWNA - Het inspreekuur van de gemeenteraad Hollands Kroon heet voortaan raadscafé. Naast een naamsverandering, is ook de opzet veranderd. Het raadscafé krijgt een informele opzet, zodat inwoners en andere belanghebbenden in gesprek kunnen gaan met de raad. Gesprekken kunnen gaan over onderwerpen die op de agenda staan voor de eerstvolgende raadsvergadering, maar dat hoeft niet. Het raadscafé wordt vanaf het nieuwe jaar een week voor de raadsvergadering gehouden.

In november en december is dit nog op de dinsdag voor de raadsvergadering. Het raadscafé vindt elke keer op een andere locatie binnen de gemeente plaats. Daarnaast kunnen organisaties of inwoners worden uitgenodigd.

Inspreekuur
Voorheen konden inwoners en andere belanghebbenden, twee dagen voor de raadsvergadering, inspreken tijdens het inspreekuur bij de raad in de raadszaal. Voor inwoners kon de wijze waarop het inspreekuur was ingericht een drempel zijn om daarvan gebruik te maken. Daarnaast ervaarden inwoners en raadsleden het inspreekuur als te statisch. Zij misten het gesprek met elkaar.

Meer informatie

Meer informatie over het raadscafé vindt u op gemeenteraad.hollandskroon.nl/raadscafe. Aanmelden voor het raadscafé kan uiterlijk 24 uur voor de start bij de griffie via griffie@hollandskroon.nl.