WIERINGERWERF - Tijdens de Tweede Wereldoorlog is een deel van de dijk langs het IJsselmeer tot ontploffing gebracht. Hierdoor kwam de Wieringermeer weer onder water te staan. Op de plek van het gat in de dijk ontstond later natuurgebied ‘De Wielen’, tegenover het Dijkgatbos langs de Noorderdijkweg in de Wieringermeer. Samen met Staatsbosbeheer, het Hoogheemraadschap en het Historisch Genootschap Wieringermeer maken we dit gebied zichtbaar voor bezoekers. Daarom wordt op de oude dijk, die destijds was doorgebroken, een toegangspad gemaakt met aan het einde een uitkijkpunt. Vanuit dit punt heeft u zicht op het water met daarin op de fundering van een boerderij die destijds op de plek van de dijkdoorbraak stond.

Wethouder Theo Meskers: “Het gemeentebestuur is opgetogen over deze ontwikkeling. Ons deel van de IJsselmeerkust heeft een grote historische lading, die tot nu niet echt uitgebreid werd uitgelicht. Met dit fraai vormgegeven herinneringsmonument en een bijzonder uitkijkpunt wordt dat op een hoogwaardige manier in beeld gebracht. Dat dit het resultaat is van een gezamenlijke inspanning van het Historisch Genootschap Wieringermeer en het gemeentebestuur, maakt het extra bijzonder. En het sluit bovendien goed aan bij de bijzondere videofilms die langs de wandelroute over de dijk zijn te bekijken. Voor inwoners én toeristen is er vanaf nu een goede aanleiding om ‘het gat in de dijk’ te bezoeken.”

Het uitkijkpunt
Het nieuwe uitkijkpunt wordt afgeschermd met een vogelscherm, zodat de vogels niet gestoord worden. Ook worden er panelen geplaatst met informatie over het gat in de dijk en de vogels die in het natuurgebied leven. Het nieuwe uitkijkpunt wordt rolstoeltoegankelijk en wordt gerealiseerd in overleg met de Historische Genootschap Wieringermeer. Het huidige monument over ‘het gat in de dijk’ wordt opgeknapt en krijgt een nieuwe locatie, langs de Noorderdijkweg ter hoogte van het wandelpad bij het ‘Huis van Niets’. Ook op deze plek wordt de historie van deze bijzondere plek verteld.

17 april 1945
De ambitie is om het project op te leveren op 17 april 2020. Dan is het precies 75 jaar geleden dat dijk op twee plaatsen tot ontploffing werd gebracht door de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Doordat de dijk destijds werd opgeblazen liep de Wieringermeerpolder binnen twee dagen onder water. Om dit te herdenken heeft de projectgroep de strakke planning om het project op 17 april 2020 afgerond te hebben.

De Wielen
Doorbraakgaten zijn de zichtbare getuigen van dijkdoorbraken, achtergebleven in het landschap. Het zijn waterplassen vlak achter de dijken. Door de kracht van het naar buiten stromende en rondkolkende water bij een dijkdoorbraak ontstonden op veel plaatsen vlak achter de dijken diepe gaten: de doorbraakgaten, ook wel kolkgaten genoemd. Andere namen zijn wielen of waaien. In het landschap zien we ze terug als kleine diepe poelen.

De Kop Werkt!
Dit project valt onder ‘De Kop Werkt!’, het regionaal stimuleringsprogramma van de vier kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland. Wij werken samen aan een toekomstbestendige regio. Dat doen wij door continu kansen te benutten die de kracht van de regio versterken. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van havens, agribusiness, energiesector, toerisme, bereikbaarheid en leefomgeving. Meer informatie vindt u op www.dekopwerkt.nl.