Wieringerwerf - De naam van H. van Oosten wordt binnenkort toegevoegd aan het oorlogsmonument in Wieringerwerf. Dit gebeurt op verzoek van Werkgroep 4 Mei herdenking Wieringermeer. Hiervoor heeft het college toestemming gegeven. Anita Blijdorp, onder andere bekend van de publicatie ‘Wapen- en voedseltransporten West-Friesland en de Wieringermeer’, heeft op verzoek van de werkgroep uitgebreid (archief-)onderzoek gedaan naar de levensloop van meneer Van Oosten. Uit dit onderzoek is gebleken dat H. van Oosten vanaf mei 1941 inwoner was van de Wieringermeer. Hij is tijdens de Tweede Wereldoorlog op 24-jarige leeftijd om het leven gekomen door oorlogsgeweld. Daarom dat meneer Van Oosten zijn naam ook op het oorlogsmonument 1940 – 1945 komt.

Wie was Henri van Oosten?

Henri van Oosten is van Joodse afkomst. Aan het begin van de oorlog woont hij in Amsterdam waar de gevolgen van de bezetting door nazi-Duitsland snel merkbaar werden. Op 25 en 26 februari 1941 is er een grote verzetsactie tegen de Jodenvervolging. Deze actie staat bekend als de Februaristaking. Kort hierna vertrekt H. van Oosten naar de Wieringermeerpolder. Hij laat zich op 26 mei 1941 inschrijven op het adres Poststraat 5 in Middenmeer. Hier woonde de familie van der Male. Het was in die tijd heel normaal om een kostganger in huis te nemen. Meneer van der Male zette zich in voor de scholing van (land-)arbeiders en stond nauw in contact met verzetsstrijder Sicco Leendert Mansholt. Bij de coöperatieve Zaaizaad- en pootgoedvereniging Wieringermeer (ZWM) is Henri van Oosten aan de slag gegaan als magazijnbediende.

In april 1942 krijgen gemeenten in Noord-Holland het bevel om Joden naar Amsterdam te ‘evacueren’. Henri van Oosten luisterde niet direct naar deze oproep en bleef in Middenmeer. In oktober 1942 werden door het hele land Joden opgehaald. Mogelijk werd de druk te groot door angst voor wraak op hemzelf of zijn onderduikgevers. Meneer van Oosten vertrekt rond 23 november 1942 alsnog naar Amsterdam. Hier woont hij tot zijn arrestatie op 15 mei 1943. Op 18 mei werden er in totaal 2.511 mensen gedeporteerd van kamp Westerbork naar vernietigingskamp Sobibor, onder wie Henri van Oosten. Hier is hij om het leven gekomen.

Waarom wordt zijn naam nu pas toegevoegd?

In de Wieringermeer is eind 1945, een lijst gemaakt met daarop inwoners van de Wieringermeer in de periode 1940 – 1945. Bij dit onderzoek is Henri van Oosten niet naar voren gekomen. Dit kan komen omdat hij in 1945 niet meer ingeschreven stond in het bevolkingsregister van de gemeente Wieringermeer. Hij was namelijk onder dreiging van strenge straffen voor hemzelf en voor zijn kosthuisgevers vertrokken naar Amsterdam. Bij de oprichting van het oorlogsmonument in het voorjaar van 1946 meldde niemand de naam Henri van Oosten. Zijn directe familie is tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoord. Daarnaast werden in die tijd vooral verzetsstrijders en militairen herdacht en geëerd.

Restauratie

Het monument wordt dit voorjaar gerestaureerd. De Werkgroep 4 Mei herdenking Wieringermeer ziet dit daarom als een goed moment om de naam van H. van Oosten toe voegen aan het monument. Tijdens de restauratie zal het beeld voor een korte periode worden meegenomen. We verwachten dat de restauratie voor de herdenking op 4 mei 2022 klaar is.

Alle informatie uit dit nieuwsbericht komt uit het onderzoek van Anita Blijdorp en is in overleg uitgebracht.