ANNA PAULOWNA - Met het regioprofiel ‘Zee aan ruimte, land vol cultuur’ hebben de 18 gemeenten in Noord-Holland Noord en lokale culturele instellingen het Ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) overtuigd dat deze regio een ‘hub’ is voor kunstenaars. Vandaar dat deze regio vanaf 1 maart officieel erkend is als landelijke cultuurregio. Staatssecretaris van Cultuur Fleur Gräper-van Koolwijk kwam dit tijdens een bezoek aan Alkmaar op 6 maart toelichten.

Focus op drie thema’s

In deze regio dragen de schoonheid van de natuur, de rijke geschiedenis en de productiviteit van haar inwoners bij aan de unieke uitingen in kunst en cultuur. Vandaar dat er in het regioprofiel de focus is gelegd op drie thema’s. Elk thema richt zich op een belangrijk aspect van de gehele regio, waarbij het ene thema in meer of mindere mate aansluit bij een bepaalde deelregio.

De drie thema’s:

  • Mensen maken cultuur

    Als maker, amateur, belever en professional
  • Het landschap als podium

    Als podium, decor en inspiratiebron
  • Van oudsher het vizier vooruit

    Als geschiedenis door alle eeuwen heen

Erkenning landelijke cultuurregio

Met het profiel ‘Zee aan ruimte, land vol cultuur’ heeft de regio laten zien welke mogelijkheden er zijn op gebied van kunst en cultuur voor haar meer dan 675.000 inwoners. Door de landelijke erkenning kunnen de gemeenten en lokale culturele instellingen de samenwerkingsverbanden en culturele infrastructuur nog verder verbeteren en verstevigen.