HOLLANDS KROON - Het college wil jongeren die een bijzondere prestatie hebben geleverd, of zich uitzonderlijk en belangeloos hebben ingezet gedurende langere tijd, op een bijzondere manier waarderen. Door het uitreiken van jeugdlintjes laten we zien dat we trots zijn op onze jeugd. En zo hun bijzondere prestaties, belangeloze inzet en vrijwilligerswerk waarderen en stimuleren.

Aanvragen kan tot 1 december 2022

Via het formulier kunt u jongeren van 6 tot en met 18 jaar voordragen. Een jeugdlintje aanvragen kan tot 1 december 2022.

De jeugdlintjes worden uitgereikt door de burgemeester tijdens de Lintjesregen op 26 april 2023.