WIERINGERWERF - Voor het bouwen van Campus de Terp is meer geld nodig. Door de economische situatie op dit moment is er eerder door de raad te kort geld beschikbaar gesteld voor de bouw van het kindcentrum. Ook de kosten van het sportcomplex stijgen fors. Het project van Campus de Terp is al in een vergevorderd stadium. Daarnaast gaat het om een voorziening, die belangrijk is voor de inwoners van Wieringerwerf en omgeving. De gemeenteraad heeft daarom ingestemd met het verhogen van het investeringskrediet met € 1.688.000,- voor het kindcentrum. Het totale krediet wordt daarmee € 10.423.492. Voor het sportcomplex staat de gemeente garant voor de verhoging van de benodigde geldlening met € 3.400.000,. De totale garantstelling wordt daarmee € 16.650.000.

De vergadering terugkijken?
De vergadering is terug te kijken via https://bit.ly/3g1pUnM.