HOLLANDS KROON - Er komt meer aandacht voor kunst & cultuur in Hollands Kroon. Daarvoor heeft het college besloten om een cultuurnotitie voor te leggen aan de gemeenteraad. Deze notitie geeft een overzicht van wat er op dit moment bekend is aan culturele voorzieningen in de gemeente en welke activiteiten de komende jaren op stapel staan.

Initiatieven stimuleren en ondersteunen
Wethouder Theo Meskers “Cultuur is een wezenlijk onderdeel van de samenleving. Deelname aan cultuur biedt mensen plezier, vrijetijdsbesteding, nieuwe inzichten en verrassende ervaringen. Als de gemeenteraad de notitie vaststelt kunnen we initiatieven op het gebied van kunst & cultuur stimuleren en ondersteunen die voor de samenleving van bijzondere waarde zijn en breed gedragen worden.

Cultuurontwikkeling in 2019
In 2019 staat de installatie van een cultuurplatform op de agenda en het lanceren van een website over kunst & cultuur met daarin een evenementenkalender opgenomen. Het doel van de website is om alle activiteiten op cultureel gebied in Hollands Kroon vindbaar te maken.

Cultuurplatform; versterking gezocht
Het cultuurplatform geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies. En stimuleert de onderlinge verbinding tussen de culturele partijen in de gemeente door onder andere het organiseren van een jaarlijkse netwerkbijeenkomst en het initiëren van een cultuurprijs. Het cultureel platform in oprichting bestaat momenteel uit vier personen. Wij zoeken nog naar versterking: mensen die cultuur een warm hart toedragen of op een of andere manier verbonden zijn met kunst en cultuur. U kunt zich aanmelden door te klikken op de oranje button op deze pagina.

Proces
Naar verwachting vergadert de gemeenteraad 23 mei over de cultuurnotitie. U kunt de stukken twee weken voorafgaand aan de vergadering inzien via de vergaderkalender.