HOLLANDSKROON - Tijdens de beeldvormende bijeenkomst openbare raadsbijeenkomst op 11 april over de betekenis van het VN-Verdrag Handicap voor Hollands Kroon, deelden deskundigen die in de praktijk met toegankelijkheid te maken hebben, hun kennis en ervaringen met raadsleden en inwoners. Participatie in de samenleving is een recht voor iedereen. De gemeenteraad van Hollands Kroon wilde weten hoe dit in Hollands Kroon beleefd wordt en wil leren van ervaringsdeskundigen.

VN-Verdrag Handicap bepaalt rechten en plichten
Op 14 juli 2016 trad het VN-verdrag Handicap in Nederland in werking. Het doel is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. De overheid - ook de gemeente - heeft de plicht om te zorgen voor zelfstandig wonen, passend onderwijs, toegankelijk openbaar vervoer, passend werk, zelfstandige besluitvorming, afgestemde informatievoorziening en dienstverlening.

Dialoogtafels en ervaringsroute
In gesprekken aan drie tafels, werden ervaringen, behoeften, knelpunten en verbetersuggesties geïnventariseerd. Aan bod kwamen: Tafel 1) openbare ruime, gebouwen, dienstverlening en vervoer; Tafel 2) cultuur, vrije tijd en sport; Tafel 3) werk & participatie, WMO en gezondheid. Tijdens een speciaal uitgezette route kon men ervaren hoe het is om met weinig of geen zicht je weg te vinden in een onbekende ruimte. Voor de deelnemende raadsleden en inwoners was het een leerzame avond.