ANNA PAULOWNA - De buitenruimte van MFA De Ontmoeting in Anna Paulowna wordt vernieuwd. Er komt ook een nieuw fietspad rondom het gebouw. Voor de naam van dit fietspad rondom hebben wij een prijsvraag uitgeschreven onder de leerlingen van de groepen 7 en 8 van De Meerpaal en De Sluis.De leerlingen hebben mooie namen bedacht. Het college heeft de winnende naam gekozen en die is: Het Schoolfietspad. Een heel toepasselijke naam voor dit pad.

Wethouder Theo Groot onthulde op 30 maart 2022 de winnende naam in het bijzijn van de leerlingen van de twee scholen: “Bij de reconstructie van de buitenruimte van MFA De Ontmoeting zijn alle gebruikers en omwonenden betrokken geweest om tot een goede invulling van het plan te komen. Eén onderdeel hiervan was de verkeersveiligheid, met name voor de schoolgaande jeugd. Het is goed om te constateren, dat hier veel aandacht aan is besteed en door de aanleg van dit nieuwe fietspad de veiligheid voor de langzame weggebruikers sterk wordt verbeterd”.

Waarom een nieuw fietspad?
Uit de gesprekken met vertegenwoordigers van de scholen en het kinderdagverblijf kwam de wens om een ‘langzame verkeersroute’ langs het gebouw te maken. Een route voor voetgangers en fietsers die kan worden gebruikt door kinderen en ouders van - en naar - de school. Deze route zorgt voor een veilige zone voor de schoolgaande kinderen. Zo komen wandelende en fietsende kinderen niet tussen het (manoeuvrerende) autoverkeer. Langs het fietspad komt ook een voetpad met lichtmasten. Een deel van de route gaat langs een tiny forest en sluit aan op de brug voor langzaam verkeer. Zo vormt het ook een verbinding met de woonwijk Elshof-Zuid, die naast en achter het gebouw ligt.

De buitenruimte van MFA De Ontmoeting wordt vernieuwd
Samen met omwonenden, scholen en kinderdagverblijf is een plan opgesteld om de verkeerssituatie te verbeteren. De Verwachting wordt een 30km-zone met een herkenbare rijbaan voor autoverkeer en fietsers. Er komt een schoolzone aangegeven met markering en bebording en er komen drempels. Ook komen er meer fietsenstallingen en parkeerplaatsen. Zo wordt hinderlijk en verkeersonveilig parkeren op de rijbaan beperkt. De verkeersveiligheid van de straat en het voorplein wordt met de uitvoering van deze maatregelen verbeterd. Voor deze onderdelen heeft de provincie Noord-Holland subsidie gegeven. De werkzaamheden aan de buitenruimte zijn in januari gestart en duren tot en met september 2022.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de herinrichting buitenruimte De Verwachting? Kijkt u dan eens op de pagina over de herinrichting buitenruimte De Verwachting