ANNA PAULOWNA - De gemeenteraad van Hollands Kroon die de afgelopen vier jaar actief was, heeft op donderdag 3 maart de laatste inhoudelijke raadsvergadering gehouden. Vier jaar lang heeft deze raad beslissingen genomen over wonen, werken, welzijn, wegen, vervoer, recreëren en de ontwikkelingen in de openbare ruimte in de gemeente Hollands Kroon. Jip Pankras van Senioren Hollands Kroon vat het kort en bondig samen: "De raadzaal is de plaats waar besluiten worden genomen."


Het is dus belangrijk dat u gaat stemmen tijdens de gemeenteraadverkiezing, want dit is het moment waarop u invloed kunt uitoefenen over de toekomst van uw eigen gemeente, uw leefomgeving.

Terugblik

De fracties die zich in de afgelopen vier jaar hebben ingezet voor Hollands Kroon, geven kort aan hoe zij deze politieke periode hebben ervaren.

De VVD-fractie Hollands Kroon is er trots op dat een prachtige en financieel gezonde gemeente Hollands Kroon kan worden overgedragen aan een nieuwe raad. Lilian Peters, fractievoorzitter van GroenLinks, kijkt graag vooruit: "Deze vier jaar zijn omgevlogen. Ik zou graag werken aan levendige dorpen en een gezond buitengebied in Hollands Kroon."

Marjon Tolhuis van de ChristenUnie geeft de volgende gemeenteraad graag een advies: "Blijf niet zwijgen, geef een rechtvaardig oordeel, help arme mensen en help mensen die het moeilijk hebben." Corona heeft de afgelopen raadsperiode anders laten verlopen dan normaal. Sylvia Buczynski van Partij van de Arbeid zegt: "

Zelden zal een gemeenteraad met zo'n bijzondere periode te maken hebben gehad. Door Corona hebben we razendsnel geleerd om digitaal te vergaderen en ons aan de situatie aan te passen. De manier van werken is voorgoed veranderd."

Afscheid

Een aantal raadsleden keert niet meer terug, zo ook de fractievoorzitter van het CDA Sjaak Vriend: "Na 12 jaar maak ik plaats voor anderen. Een ieder dank ik voor het in mij gestelde vertrouwen. De raad neemt besluiten die ook u (indirect) aangaan. Het is dan ook van belang uw stem te laten horen bij de komende gemeenteraadsverkiezing."