SLOOTDORP - Op 20 maart om 10.00 uur, de dag van de ontruiming van het Joods Werkdorp in 1941, legt Irene Sperber de laatste van de in totaal 196 herdenkingssteentjes ter herinnering aan de in de Holocaust omgekomen bewoners van het Joodse Werkdorp. Irene Sperber is de dochter van twee werkdorpers en legt ze voor haar ouders. Belangstellenden zijn van harte welkom om dit bij te wonen aan de Nieuwesluizerweg 43 in Slootdorp.

Initiatief
75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog vraagt om opnieuw herinneren en herdenken. Marieke Roos en Ina Hoogenbosch van de werkgroep Herdenkingsstenen Joods Werkdorp hebben het initiatief genomen om met een herdenkingsvloer de oud-bewoners van het Joods Werkdorp te herdenken die tijdens het naziregime zijn afgevoerd en vermoord. De herdenkingsvloer bestaat uit stenen. Op iedere steen staat de naam, leeftijd en plaats van overlijden van de persoon die op 20 maart 1941 woonde en werkte in het Joods Werkdorp en op die dag zijn afgevoerd door de Duitse bezetter. Velen van hen zijn tussen 1941 en 1945 vermoord in vernietigingskampen.Dit monument is mogelijk gemaakt door de grote inzet van de werkgroep in samenwerking met de Hollands Kroonse Uitdaging en de gemeente Hollands Kroon.

Meer informatie: https://wieringermeergeschiedenis.nl/nieuws/herdenkingstenen-joods-werkdorp/