HOLLANDS KROON - Vijf inwoners van gemeente Hollands Kroon kregen vrijdag 24 april bij de Algemene Gelegenheid, ofwel de Lintjesregen, een Koninklijke Onderscheiding. Zij zijn lid in de Orde van Oranje Nassau geworden: de heer Th. Broersen uit Nieuwe Niedorp, de heer C.P. van Noorloos uit Wieringerwerf, de heer J. Groet uit Kolhorn, de heer A. Hahn uit ’t Veld en de heer T. Seghers uit Anna Paulowna.


Dit jaar vond ook voor het eerst de uitreiking van de jeugdlintjes plaats aan 4 jeugdige inwoners van Hollands Kroon: Bente Berends (18), Dries Meijer (8), Megan Barelds (15) en Shannon Smart (15). Het Jeugdlintje is bedoeld voor jongeren die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor onze samenleving. Wij zijn trots op onze jeugd en hun bijzondere prestaties en waarderen hun belangeloze inzet en vrijwilligerswerk.

Vanwege de coronacrisis had de uitreiking dit jaar een ander karakter: burgemeester Rian van Dam belde de gedecoreerden persoonlijk op om hen op de hoogte te stellen.

De volgende 5 personen zijn onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau:

De heer Th. Broersen ( 29-11-1949) uit Nieuwe Niedorp

De heer Broersen heeft tot 2016 verschillende bestuursfuncties bekleed binnen de handbaltak van VZV en is bestuurslid van de Paaspolderloop. Hij is medeoprichter en bestuurslid van De Roode Eenhoorn; een woonzorghuis voor mensen met een lichamelijke of licht verstandelijke beperking.

De heer J. Groet (03-02-1951) uit Kolhorn

De heer Groet is vrijwilliger in het jeugdbestuur van VV Kaagvogels en bekleedt vanaf 1980 tot heden diverse functies bij HSV Vischlustvereniging, waar hij vanaf 1961 lid van is. Ook zet hij zich vanaf 1989 in voor de Biljartvereniging Klein Begin. Hij zorgt dat de biljarts klaarstaan en dat de catering op orde is; dat doet hij tot op heden. Tevens is hij wedstrijdleider bij de SOOS waar hij de inwendige mens verzorgt.

De heer A. Hahn (21-12-1947) uit 't Veld

De heer Hahn zet zich al zo’n 15 jaar in als voorzitter voor de dorpsraad ’t Veld – Zijdewind. Hij is medeoprichter en bestuurslid van de stichting DOP ’t Veld en hielp bij het realiseren van de Supperrr in ’t Veld.

Namens de dorpsraad maakt hij, vanaf 2006 tot heden, deel uit van de WMO adviesraad van de gemeente Niedorp. Hij was betroken bij het uitbreidingsplan ’t Veld – Noord en de locatie bepaling van de brede school en het plaatsen van AED’s. Tevens is hij betrokken bij de jaarlijkse NL -Doet actie in ’t Veld en Zijdewind.

De heer Hahn is lid van het koor Interamvo; hij is daar de zingende penningmeester en levert zijn bijdrage aan de maandelijkse oud papier inzameling.Ook is hij penningmeester van PCI St Martinus (Parochiële Caritas instelling.) Deze instelling biedt een geldelijke ondersteuning aan minder draagkrachtigen en materiele hulp aan vluchtelingen met een verblijfstatus. Meneer Hahn zet zich in als VOA en is lid van de werkgroep burgerparticipatie.

De heer C.P. van Noorloos (31-12-1950) uit Wieringerwerf

De heer van Noorloos is belangenbehartiger voor voetbalscheidsrechters. Hij was eerder zelf scheidsrechter en coach van het spelregelteam en bestuurslid bij COVS. Hij heeft diverse functies bekleed bij CV Wieringermeer, o.a. als vertrouwenspersoon. Hij zat ook in het jeugdbestuur van de club.

Hij is lid van de KNVB als waarnemer en rapporteur van het veldvoetbal en lid van de tuchtcommissie. Hij is voorzitter van de Kring (Basisonderwijs protestants-christelijke scholen op Wieringen en in de Wieringermeer) en voorzitter van Stichting Kopwerk.
De heer van Noorloos is betrokken bij de Protestantse gemeente Wieringerwerf; hij geeft leiding aan de pastorale raad en is soms ouderling van diensten. Hij organiseert zendingsreizen voor jongeren naar o.a. Tanzania en Gambia. Hij treedt op als ad–interim voorzitter voor de Protestantse gemeente Medemblik en is campagneleider voor het CDA Wieringermeer/ Hollands Kroon. Daarnaast is hij van 2004 tot 2010 gemeenteraadslid geweest.

De heer Th. Seghers (05-03-1947) uit Anna Paulowna

De heer Seghers is van 2001 tot 2019 betrokken bij Wonen Plus Welzijn, secretaris/ penningmeester bij Stichting ‘Graag Gedaan’ en van 1997 tot 2008 chauffeur geweest voor ‘Tafeltje dekje’. Hij is van 1995 tot 2015 jeugdtrainer/begeleider geweest van badmintonvereniging ‘de Buren’. De heer Seghers is betrokken bij Landschap Noord-Holland en Vogelbescherming Nederland. Het tellen van de vogelpopulatie heeft hij tot 2015 gedaan.

Jeugdlintjes

Bente Berends (09-10-2001) uit Wieringerwerf

Bente zet zich in als vrijwilliger voor TC de Maaier en dan met name voor jeugdactiviteiten. Ze helpt mee met de Lichtjesavond en ‘Night at the Maaier’. Bente helpt ook mee met het begeleiden van kinderen bij het ouder en kind toernooi en ze maakt de uitnodigingen voor de activiteiten. Ze neemt het voortouw bij activiteiten en zorgt ervoor dat de (nog jongere) jeugd een leuk en divers aanbod krijgt. Ze is actief als vrijwilliger bij de gymvereniging.

Dries Meijer (19-09-2011) uit Hippolytushoef

Dries is 8 jaar oud en houdt van tuinieren, hij is hier elke dag mee bezig; hij doet veel werkzaamheden in het groen van de Gemeente Hollands Kroon. Van de buurtbewoners die zijn inzet erg waarderen heeft hij een mooie tuingereedschap set gekregen. Zodra hij uit school is, gaat hij in de weer en dat zonder dat het aan hem gevraagd wordt. Hij zorgt ervoor dat de plantsoenen in de buurt netjes blijven

Megan Barelds (13-09-2004) uit Hippolytushoef

Megan gaat al ruim een jaar samen met haar vriendin Shannon naar verzorgingscentrum Noorderlicht. Ze gaan praten, wandelen of doen andere activiteiten met dementerenden ouderen. Ze zijn erg betrokken bij de bewoners en cliënten en dragen op hun manier een steentje bij aan het verminderen van de eenzaamheid van de ouderen.

Shannon Smart (10-10-2004) uit Hippolytushoef

Shannon gaat al ruim een jaar samen met haar vriendin Megan naar verzorgingscentrum Noorderlicht. Ze gaan praten, wandelen of doen andere activiteiten met dementerenden ouderen. Ze zijn erg betrokken bij de bewoners en cliënten en dragen op hun manier een steentje bij aan het verminderen van de eenzaamheid van de ouderen.