ANNA PAULOWNA - Deze week hebben de gemeente Hollands Kroon, de sportverenigingen op sportpark Kleine Sluis, de ijsbaanvereniging en de grondeigenaren van de zuidwestzijde van de Randweg in Anna Paulowna hun handtekening gezet onder een zogenoemde intentieovereenkomst. Hiermee zeggen zij samen de mogelijkheden te gaan bekijken voor de bouw van een vervangende sporthal, het eventueel verplaatsen van het huidige sportcomplex en de ijsbaan, en de bouw van woningen.

Nieuwe sporthal, andere locatie

De gemeenteraad besloot eind 2021 dat er een nieuwe sporthal moest komen ter vervanging van Veerburg. In de gesprekken die daarop volgden, bleek dat het huidige sportcomplex niet ideaal was om de gewenste hal te ontwikkelen. Met de steeds grotere vraag naar woningen is het huidige sportcomplex een kansrijke locatie om huizen te bouwen. Daarvoor moeten alle mogelijkheden goed bekeken worden.

De betrokken partijen hebben nu aangegeven daaraan mee te werken.

“Dit soort samenwerkingen maken het mogelijk om echt aan de woningbouwopgave en ontwikkeling van Anna Paulowna te werken. We hebben behoefte aan meer huizen, maar ook aan goede passende en toekomstbestendige sportvoorzieningen. Door nu samen te werken en kansen bij elkaar te brengen proberen we een win-win situatie te creëren. We zijn dankbaar dat alle partijen daaraan willen bijdragen.”, geven betrokken wethouders Mary van Gent (sport) en Mark Versteeg (wonen) aan.

Mogelijkheden verhuizing

Het ontwikkelen van nieuwe sportvoorzieningen aan de zuidwestzijde van de Randweg is een groot project en vraagt veel van alle partijen, net als het ontwikkelen van een woonwijk. Wat precies, dat gaan de partijen samen in kaart brengen. De eerste stap is het opstellen van een programma van eisen. Dat moet duidelijk maken wat de sportverenigingen, grondeigenaren en de gemeente nodig hebben om verder te gaan. Als er daadwerkelijk plannen gemaakt gaan worden, dan worden omwonenden ook actief betrokken.