HOLLANDS KROON - Het plan om maximaal 160 arbeidsmigranten te huisvesten op het terrein van het voormalig Joods Werkdorp krijgt steun van de Rijksoverheid. Via de subsidieregeling ‘Huisvesting aandachtsgroepen’, ontvangt het initiatief € 300.000 om het plan te kunnen ontwikkelen.

De regeling is bedoeld om de huisvesting van zogeheten aandachtsgroepen te stimuleren

Denk hierbij aan woonruimte voor studenten, dak- en thuislozen, statushouders en arbeidsmigranten. Voor deze groepen is het lastig om betaalbaar onderdak onder goede leefomstandigheden te vinden. Daarom stimuleert het Rijk initiatieven die dit mogelijk maken.

Wethouder Theo Meskers: “Wij zijn blij dat het Rijk het maatschappelijk belang inziet van dit initiatief en dat zij de subsidie vanuit deze regeling hebben toegekend. Hiermee erkennen zij wat ons betreft niet alleen dat deze ontwikkeling een belangrijk maatschappelijk doel dient, maar ook dat het kwalitatief gezien iets bijdraagt aan de gemeente Hollands Kroon.” Eerder oordeelde de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling van de provincie Noord-Holland al positief over dit plan.

Het Joods Werkdorp is een Rijksmonument

In de jaren dertig van de vorige eeuw leerden Joodse jongeren op deze plek een ambacht. Na voltooiing van hun opleiding emigreerden zij veelal, onder meer naar het toenmalige Palestina. Eind jaren dertig verbleven er zo’n 300 mensen. In 1941 ontruimde de Duitse SS het werkdorp en werden de meeste bewoners afgevoerd naar Amsterdam, en uiteindelijk naar concentratiekampen.

Met de herontwikkeling van het voormalig Joods Werkdorp wordt deze geschiedenis in leven gehouden

In het plan staat namelijk ook dat er een herinneringscentrum in het hoofdgebouw wordt gemaakt. Daarmee kan het gebouw, wat een Rijksmonument is, in stand worden gehouden. Daarnaast wil de initiatiefnemer achter het gebouw huisvesting voor arbeidsmigranten bouwen. Hiervoor moet de gemeenteraad van Hollands Kroon op donderdag 27 januari nog wel een besluit nemen over de bestemmingsplanwijziging.