ANNA PAULOWNA - Wij vinden bomen belangrijk. Voor ons landschap, de natuur en onze ontspanning. Daarom werken wij aan een groenstructuurplan (bomenplan). In dit plan geven wij aan welke bomen we binnen de gemeente willen behouden. En waar we de komende jaren meer bomen gaan planten in ons buitengebied.

Een plan van ons samen
Om een compleet bomenplan te maken, hebben wij de hulp van onze inwoners nodig. De afgelopen maanden hebben wij veel ideeën en wensen opgehaald. Veel inwoners hebben meegedacht via de enquête en tijdens digitale bewonersbijeenkomsten. Wij delen de resultaten graag met u.

Resultaten enquête
Eind 2020 was het mogelijk om de mini-enquête in te vullen. De antwoorden geven inzicht in wat inwoners belangrijk vinden en waar zij graag meer groen zien. De belangrijkste uitkomsten:
- Er is positief gereageerd op de komst van meer bomen.
- Er is aangegeven dat er weinig tot geen last wordt ondervonden van bestaande bomen in de gemeente.
- Bos is vooral gewenst om te wandelen en vanwege de afwisseling in het landschap.
- Er zijn duidelijke ideeën over meer bomen en bos in de gemeente. Deze zijn ingetekend op de kaarten. Vanwege beschermde natuurgebieden en technische beperkingen zijn niet alle suggesties mogelijk.

Resultaten bewonersbijeenkomsten
We hebben de gemeente opgeknipt in vier deelgebieden (Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer). Per deelgebied zijn wij met enthousiaste inwoners in gesprek gegaan. In deelsessies over bomen, bos en erfbeplanting zijn mogelijkheden en wensen besproken. De resultaten op een rij:
- Bomen, bosjes en groen moeten gecombineerd worden met recreatie zoals sport en spel.
- Breid bestaande dorpsbosjes uit en verstevig bestaande bomenrijen.
- Verbind bestaande bomenrijen en bossen via nieuwe bomen met elkaar.
- Plaats bomen die van nature voor komen in onze regio. Deze trekken meer insecten en andere diersoorten aan. Hiermee wordt de biodiversiteit vergroot.
- Door kabels en leidingen onder de grond zijn niet alle wegbermen geschikt voor het planten van bomen.
- Er wordt een online erventool ontwikkeld. Per deelgebied wordt een voorbeelderf uitgelicht en krijgen inwoners handige tips voor de inrichting van hun erf. Wij verwachten de tool komend voorjaar te lanceren.
- Erfbeplantingen onderhouden en aanleggen is kostbaar. Er is geen gemeentelijke subsidie beschikbaar. Wij zoeken naar initiatieven die het aanleggen van erfbeplanting aantrekkelijk maken. Hiervan houden we inwoners actief van op de hoogte.
- Haal in de regio Wieringermeer zoveel mogelijk inspiratie uit het oorspronkelijke landschapsontwerp van ingenieur Bijhouder.
- Groen aanbrengen in de vorm van bomen in het buitengebied van Wieringen is beperkt mogelijk. Het grootste deel van het historische eiland is weidevogelleefgebied. Het plaatsen van nieuwe bomen is hier niet toegestaan.

Meer informatie
Op de pagina duurzaam.hollandskroon.nl vindt u de presentaties van de bewonersbijeenkomsten en de resultaten van de enquête. Op 9 maart vond de beeldvormende raadsvergadering plaats over dit thema. U kunt deze vergadering terugkijken. De raad neemt 27 mei een besluit over het bomen- en ervenplan. Na de besluitvorming delen wij het definitieve plan met u.

Heeft u vragen of suggesties? Stuur dan een e-mail naar duurzaam@hollandskroon.nl.