MEDEMBLIK/HOLLANDS KROON - Er zijn plannen om zonnepanelen te plaatsen bij op- en afritten van de A7. Op maandagavond 31 mei is daarover een online informatieavond. Tijdens de avond krijgt u het idee achter het project en de planning van ons uitgelegd. Ook is er tijd waarin u vragen over het project kunt stellen.


De plannen gaan over vier op- en afritten van de A7. Te weten: knooppunt 10 Wognum, 10a Abbekerk, 11 Medemblik en 12 Middenmeer. De eerste drie liggen in de gemeente Medemblik, de vierde in Hollands Kroon.

Waarom zonnepanelen langs de A7?

In het klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 70% van de stroom uit hernieuwbare bronnen moet komen. Zonne-energie is een goed voorbeeld van een hernieuwbare bron, omdat er geen fossiele brandstof zoals kolen of olie voor nodig is. De zonnepanelen die daarvoor nodig zijn, kunnen op verschillende locaties worden geplaatst. Ook langs de snelwegen.

De gemeenten Hollands Kroon en Medemblik hebben met de Provincie Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat gezocht naar geschikte locaties voor zonnepanelen in hun gebied. Daarbij is duidelijk geworden dat de panelen bij de eerder genoemde vier op- en afritten veilig kunnen worden geplaatst.

Meld u aan

De informatieavond is op 31 mei van 19.30-20.30 uur. Wilt u er digitaal bij zijn? Stuur dan een mail naar duurzaam@hollandskroon.nl. U krijgt dan op 31 mei een e-mail met een link naar de vergadering.