WIERINGERWERD - Op woensdag 24 april, vanaf 19.00 uur is er een informatieavond over mogelijke asielopvang in Wieringerwerf. De gemeente organiseert deze avond, samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), in Rsg Wiringherlant. Het COA en de gemeente lichten hier de plannen toe en is er ruimte voor vragen.

Opvangcrisis

Er is een opvangcrisis in Nederland. Een crisis die we met z’n allen moeten oplossen. Ook onze gemeente: onze inwoners en ons bestuur.

Onlangs is bekend geworden dat het COA per 1 juni 2024, honderd asielzoekers wil opvangen in hotel Wieringermeer in Wieringerwerf. Dit heeft dit veel reacties opgeroepen, kritische en positieve. En daar willen wij graag op ingaan.

Informatieavond

Iedereen die zich betrokken voelt bij deze plannen is welkom tijdens de informatieavond. Inwoners van Wieringerwerf worden door de gemeente met een brief uitgenodigd.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 24 april in Rsg Wiringherlant aan de Dokter Tamsmalaan 1 in Wieringerwerf.

  • 19.00 uur –

    Inloop en gelegenheid voor koffie/thee;
  • 19.30 uur –

    Toelichting van de plannen door het COA en de gemeente en ruimte voor vragen.

Aanmelden

Vanwege de beschikbare ruimte willen wij graag weten of u komt, en met hoeveel personen. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar opvang@hollandskroon.nl.

Aanmelden informatieavond

Laat weten wat er bij u leeft en welke vragen u heeft

Wij begrijpen heel goed dat u vragen en zorgen heeft, maar misschien ook wel uw hulp wilt aanbieden. De een wil weten of de komst van een opvanglocatie van invloed is op de leefbaarheid. Maar ook wat die komst betekent voor de zorg en het onderwijs in de omgeving.

Een ander vraagt zich af of hij/zij kan bijdragen aan een goede ontvangst in de gemeente via vrijwilligerswerk. En een derde ziet kansen voor de krappe arbeidsmarkt en heeft vragen op het gebied van begeleiding, talenkennis en (on)mogelijkheden tot het doen van (betaald) werk.

Over deze onderwerpen, en alles wat daarmee samenhangt, willen wij het samen met u hebben. Tijdens deze avond zijn er medewerkers van het COA en de gemeente aanwezig. Onder andere wethouder Mary van Gent en burgemeester Rian van Dam.

De gemeente samen met het COA

Het COA is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers in Nederland en voelt zich, net als wij, verantwoordelijk voor onze inwoners en voor de omgeving. Daarom trekken wij samen op. Het hotel waar de asielzoekers mogelijk worden opgevangen is slechts de locatie. Zij zijn daarom niet betrokken bij deze avond.

Vragen voor die tijd

Het COA heeft op veel gestelde vragen een antwoord als het gaat over de komst en de invloed van een opvanglocatie. Deze kunt u vinden op www.coa.nl. Heeft u een opmerking of een vraag die niet kan wachten tot de informatiebijeenkomst, dan kunt een e-mail sturen naar opvang@hollandskroon.nl.