ANNA PAULOWNA - Donderdagavond 23 januari heeft de gemeenteraad van Hollands Kroon unaniem met het voorstel ingestemd om strategische aankopen te doen voor het bevorderen van de herstructurering van Wieringerwerf en het voorstel om voormalig basisschool De Meerpaal in Anna Paulowna te verkopen aan woningstichting Anna Paulowna.

De moties over het verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen in Hollands Kroon (GroenLinks, ChristenUnie en LADA) en landelijke oproep verbod vuurwerk voor consumenten(GroenLinks en ChristenUnie) zijn na het debat in de raad ingetrokken. De portefeuillehouder heeft een toezegging gedaan om met de inwoners hierover in gesprek te gaan. De aanvullende motie over de openbare toiletten in Hollands Kroon (GroenLinks) is verworpen. Voor overige besluitvorming kunt u naar de website van Hollands Kroon.