HIPPOLYTUSHOEF - De Hoofdstraat in Hippolytushoef is op dit moment opengesteld voor gemotoriseerd verkeer. Dat is in de afgelopen jaren ook anders geweest, de straat is een periode afgesloten geweest. Het college van Hollands Kroon heeft op 16 juli 2019 besloten om de Hoofdstraat definitief open te houden voor gemotoriseerd verkeer.Het openstellen draagt bij aan een goede doorstroming in het dorp. Hoewel er ook geluiden zijn voor afsluiting vanwege de veiligheid, wijzen volgens de gemeente zowel de metingen als wensen van een aantal ondernemers uit dat permanente openstelling het meest wenselijk is. Hiervoor is op 17 februari een verkeersbesluit gepubliceerd. Het afsluiten van een straat betekent dat het verkeer via een andere route moet rijden. Dat brengt beperkingen met zich mee in de doorstroom van het verkeer. Om die reden streeft de gemeente ernaar om zo min mogelijk straten af te sluiten of éénrichting te maken in een dorp. Zo ook voor Hippolytushoef.

Metingen
Bij de komgrens van Hippolytushoef begint een 30 km/u-zone die voor het hele dorp geldt. Om te onderzoeken hoeveel verkeer er gebruik maakt van de Hoofdstraat en hoe hard het verkeer rijdt, zijn in november 2019 metingen gehouden. Daaruit blijkt dat dat 85 procent van de weggebruikers niet harder rijdt dan 22 km/u. Er rijden dagelijks gemiddeld 376 motorvoertuigen door de Hoofdstraat. Deze gegevens ondersteunen de wens van de gemeente om de Hoofdstraat open te houden.

Een aantal ondernemers in de Hoofdstraat pleit er ook nadrukkelijk voor om de straat open te houden. Zij geven aan dat zij tijdens de afsluiting van de Hoofdstraat duidelijk een afname van het aantal bezoekers hebben geconstateerd.

Verkeersbesluit
Om de Hoofdstraat permanent open te stellen, is een verkeersbesluit nodig. Deze is op 17 februari 2020 gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl. Het verkeersbesluit ligt zes weken ter inzage. Op een verkeersbesluit kunnen bezwaren worden ingediend.