HOLLANDS KROON - Het college van Hollands Kroon is zeer bezorgd over de toekomst van de Wieringer garnalenvloot in Den Oever. 15 natuurorganisaties besloten deze week de door het Ministerie van LNV verleende gedoogbeschikking voor garnalenvissers aan te vechten. Terwijl daarmee juist net een perspectief werd geboden om verder te kunnen vissen. Voor de vissers en gemeenschap kan dit grote gevolgen hebben.


Wethouder Robert Leever aan het woord

Wethouder Robert Leever: "De vissers in Den Oever proberen sinds afgelopen december in sneltreinvaart aan de door het ministerie gestelde strengere stikstofeisen te voldoen. Dat wordt al een hele opgave om dat met bedrijven in negen maanden te kunnen regelen. De meeste schepen kunnen met een katalysator aan de eisen voldoen, sommigen moeten aan een nieuwe motor. Wie daarna niet voldoet krijgt geen vergunning. Deze week werd zelfs de subsidieregeling ervoor opengesteld, al gaat het nog altijd om hele grote investeringen."

Maar nu ontstaat er een groot probleem, legt wethouder Leever uit: "Want wie durft zulke investeringen nog te doen, als natuurorganisaties op hetzelfde moment ook in algemene zin de vergunningverlening aan garnalenvissers door het ministerie in twijfel trekken? Zij stellen dat de bodemberoerende garnalenvisserij schadelijk is voor de zeebodem in de Waddenzee vanwege slepende vistuigen. En daarover verschillen partijen van inzicht. Eerder heeft het pulsvissen zijn bijdrage aan het reduceren van brandstofverbruik en het tegengaan van bodemberoering bewezen. Alleen is deze Nederlandse uitvinding vanwege Europese onenigheid verboden. In zulke technieken liggen in mijn ogen nog altijd kansen. Het is belangrijk dat het ministerie van LNV voor zulke verduurzaming het voortouw neemt en haar betrokkenheid bij de visserijsector intensiveert."

Werkgelegenheid en culturele identiteit

De visserij brengt in Den Oever - naast de eigen activiteiten - werk voor de visafslag, de coöperatieve inkoopvereniging (CIV), scheepswerf Luyt, Sandfirden Technics, Schrier scheepstimmerwerk, Tijsen Elektrotechniek en vele anderen. Bij elkaar zo’n 350 banen. Wethouder Leever: "Dit is de betekenis in werkgelegenheid, maar die betekenis reikt natuurlijk veel verder. Het raakt de culturele identiteit van Wieringen en omstreken die zó verbonden is met de haven, visserij én de Waddenzee. We mogen niet toestaan dat de visserij naar de geschiedenis wordt verwezen."

Bijzondere natuur

De gemeente onderschrijft hoe bijzonder de natuur in de Waddenzee is en ziet ook dat er naast visserij meer invloeden zijn in dat gebied: zoetwater uit het IJsselmeer, de zeehondenpopulatie, zandopspuitingen voor kustverdediging en afzetting daarvan in de Waddenzee, containerschepen, gaswinning, enzovoort. Ook de Afsluitdijk(en) hebben nog altijd voortdurende invloed op de Waddenzee. Robert Leever: "We vinden dat alle invloeden die effect hebben op de Waddenzee op een zorgvuldige manier in kaart moeten worden gebracht."

De gemeente Hollands Kroon zet alle zeilen bij om de visserij te behouden, via haar ingangen bij de provincie, het Bestuurlijk Platform Visserij en de Vereniging van Waddenzeegemeenten. De gemeente pleit ervoor dat partijen op basis van een gedeelde wetenschappelijke basis samen gaan werken aan oplossingen. "Dit komt alleen maar goed als je elkaar in de ogen kijkt, in gesprek gaat en luistert", besluit wethouder Leever.

Vanmiddag (20 januari) spreekt de gemeente met de vissers in de visafslag van Den Oever. Daarnaast spreekt de Nederlandse Vissersbond vanmiddag namens de PO’s met natuurorganisaties en met het ministerie van LNV over de ontstane situatie.