HOLLANDS KROON - Deze week ontvangen 3.600 inwoners van de gemeente Hollands Kroon een brief met een uitnodiging om de inwonerspeiling in te vullen. In het onderzoek staan vragen over de woon- en leefomgeving. Ook staan er vragen in over de relatie tussen de inwoner en gemeente, de gemeentelijke dienstverlening en welzijn & zorg. Doen we het als gemeente goed en wat kan beter?


Resultaten helpen bij verbeteren van Hollands Kroon

De resultaten van het onderzoek helpen het woongenot in Hollands Kroon te verbeteren. Het geeft de gemeente inzicht in de gemeentelijke dienstverlening. Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk genodigden de peilingen invullen. Alleen zo ontstaat er een goed en representatief beeld.

Sinds 2018 wordt iedere twee jaar eenzelfde onderzoek uitgevoerd. Hiermee kan Hollands Kroon de ontwikkeling op de verschillende onderwerpen over de tijd volgen en waar het mogelijk is aanpassen.

Resultaten verwacht in april 2024

De resultaten van het onderzoek worden verwacht in april 2024. De resultaten worden dan gedeeld met de gemeenteraad. Hierna zijn de resultaten ook terug te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl onder het kopje ‘Dashboard Burgerpeiling’. Ook staan de resultaten dan op de website van de gemeente Hollands Kroon.

Onafhankelijk onderzoek

Het onderzoek is uitbesteed aan onafhankelijk onderzoeksbureau I&O Research. De inwoners die een uitnodiging ontvangen, zijn willekeurig gekozen uit de Basisregistratie personen (Brp) van Hollands Kroon.

Onderdeel van landelijk tevredenheidsonderzoek ‘Waar staat je gemeente’

De vragenlijsten horen bij het landelijke tevredenheidsonderzoek ‘Waar staat je gemeente’. Doordat inwoners in meer gemeenten deze vragen krijgen, kunnen de resultaten van Hollands Kroon met die van andere gemeenten vergeleken worden.