HOLLANDS KROON - Op woensdag 30 september ontvangen we als gemeente het certificaat 'dementievriendelijke gemeente'. Deze wordt om 20.00 uur in de Cultuurschuur in Wieringerwerf uitgereikt door Alzheimer Nederland aan wethouder Mary van Gent.

Wethouder Mary van Gent: "Ook in Hollands Kroon hebben we te maken met een vergrijzende bevolking. Hiermee is de kans groot dat we meer dementerende ouderen in onze gemeente krijgen. De afgelopen periode hebben we ons goed voorbereid op deze stijging. Het is heel belangrijk dat mensen met dementie en hun mantelzorgers goede zorg en ondersteuning krijgen. Ik ben trots dat wij dit certificaat mogen ontvangen. Het is een blijk van waardering voor onze inzet. Samen met betrokken partners gaan we er alles aan doen om goede zorg te blijven verlenen.

Aantal patiënten met dementie neemt toe

Het aantal inwoners met dementie stijgt naar verwachting de komende jaren sterk in Hollands Kroon, zo blijkt uit cijfers van Alzheimer Nederland. Ouderen wonen steeds vaker en langer thuis. Wij hebben de taak om mensen met een beperking te ondersteunen in hun deelname aan de samenleving. Daarom hebben we de afgelopen jaren stappen gezet om te onze gemeente dementievriendelijk te maken.

Voldoende kennis over dementie

Bij het vormgeven van een dementievriendelijke gemeente is het belangrijk dat er voldoende kennis is over dementie en het omgaan met dementerenden en hun mantelzorgers. Daarom hebben we ons aangesloten bij het Netwerk Dementie Noord-Holland-Noord, waar kennis en praktijkervaringen worden gedeeld. Medewerkers van de gemeente, welzijnsorganisaties en supermarkten hebben trainingen gevolgd: ‘hoe herken je iemand die dementerend is, en hoe kun je hen het beste helpen’. Tools, zoals het aanbieden van gratis cursussen ‘Omgaan met dementie’ zijn gebruikt in het kader van de campagne 'Samen dementievriendelijk'. Daarnaast is de ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers versterkt en uitgebreid.

Het hele traject is uitgevoerd met vertegenwoordigers van Alzheimer Nederland (afdeling NHN), Woonzorggroep Samen, Geriant, Wonen Plus Welzijn, Sportservice, LSBO-Hollands Kroon, Incluzio Hollands Kroon, WMO-Adviesraad Hollands Kroon, Mantelzorgcentrum, Ambassadeurs Dementie, de gemeente Hollands Kroon, vrijwilligers en andere betrokkenen.

Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland omschrijft dementie als een verzamelnaam van aandoeningen waarbij het geheugen en de geestelijke vermogens van patiënten gestaag afnemen. Denk bijvoorbeeld aan de ziekte van Alzheimer of vasculaire dementie. Het is een ziekte die een zware ziektelast met zich meebrengt voor de dementerende en zijn of haar familie en omgeving. De cijfers wijzen op een verdubbeling van het aantal dementerenden in de komende 20 jaar. Alzheimer Nederland zet zich daarom in voor een toekomst zonder dementie en aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.