ANNA PAULOWNA - Op dinsdag 8 maart is tijdens een integrale actie van de gemeente Hollands Kroon, de politie en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord een hennepplantage met 68 planten aangetroffen in een loods aan de Lotweg in Anna Paulowna. Het is de tweede keer dat hier een hennepplantage is aangetroffen. Het pand wordt daarom op last van de gemeente gesloten voor de duur van een jaar. Op een ander bezocht adres in Den Oever constateerde de Omgevingsdienst een milieuovertreding. Er stonden vaten met olie, zonder voldoende bodembescherming zoals bijvoorbeeld een lekbak. Een autosloperij in Anna Paulowna die in november 2021 nog in overtreding was, liet bij de hercontrole verbetering zien. Zo ook een woonboerderij in Slootdorp, waar bij een eerdere controle een hennepkwekerij werd aangetroffen. Het pand werd destijds verhuurd.

Het was de tweede gezamenlijke preventieve controle in Hollands Kroon in korte tijd

Op 9 november 2021 zijn ook verschillende schuren en loodsen in de gemeente bezocht door medewerkers van politie, omgevingsdienst en de gemeente. Bij dit gerichte toezicht wordt gekeken naar mogelijke misstanden, maar ook naar eventuele hulpvragen. Vooral schuren en loodsen in buitengebieden worden namelijk graag gehuurd door criminelen om er ongezien drugs te produceren. Het is voor bewoners en verhuurders belangrijk om op tijd signalen te herkennen die kunnen duiden op de productie van drugs in zo’n pand. Dit brengt namelijk niet alleen gevaren met zich mee, de (financiële) gevolgen zijn ook vaak voor rekening van de eigenaar of bewoner.

Uit politiecijfers die eind vorig jaar gepubliceerd werden, blijkt dat de provincie Noord-Holland landelijk een tweede plek inneemt als het gaat om het aantal (ontmantelde) drugslabs

Om het bewustzijn van verhuurders te vergroten, te voorkomen dat zij met de verkeerde personen in zee gaan en signalen eerder op te merken en te melden, is het programma ‘Veilig Buitengebied’ gestart. Gemeenten in Noord-Holland kunnen deelnemen aan dit programma, dat als doel heeft het buitengebied weerbaar te maken en te voorkomen dat schuren, loodsen en bedrijfsgebouwen door criminelen in gebruik worden genomen als bijvoorbeeld drugslab.

‘Veilig Buitengebied’ is onderdeel van het project Productielocaties Drugs en één van de initiatieven die ondernomen wordt door Noord-Holland Samen Veilig (NHSV) om ondermijning in Noord-Holland tegen te gaan. De gemeente Hollands Kroon neemt actief deel aan dit programma, waar de integrale controles deel van uitmaken.