ANNA PAULOWNA - U heeft misschien recht op een aantal regelingen van de gemeente. Bent u bekend met deze hulp? Hierover ontvangt u binnenkort (of heeft u al ontvangen) een envelop met daarin een flyer in de brievenbus. Daarop staan alle mogelijkheden waarmee we u kunnen helpen.

Wij vinden het belangrijk dat u weet waar u recht op heeft. Er is bijvoorbeeld:

  • Meedoen-budget voor kinderen en volwassenen: bijvoorbeeld voor sport, lidmaatschap van verenigingen en schoolkosten.
  • Individuele inkomenstoeslag: een extra geldbedrag wanneer u minimaal drie jaar een laag inkomen heeft.
  • Bijzondere bijstand: voor onverwachte kosten die u niet zelf kunt betalen.
  • Bijstand: is uw inkomen lager dan de bijstandsgrens? Dan kan met deze uitkering uw inkomen worden aangevuld.

Op hollandskroon.nl/rondkomen vindt u alle regelingen en voorwaarden. Voor een aanvraag heeft u DigiD nodig.

Heeft u hulp nodig bij het doen van een aanvraag?

Dan kunt u langskomen bij het informatiepunt digitale overheid (IDO) in de bibliotheek. Deze hulp is gratis en u hoeft geen afspraak te maken. De locaties en openingstijden van de bibliotheek staan op onze website.

Heeft u geldproblemen?

Dan kunt u contact opnemen met ons team Schulddienstverlening.

Heeft u vragen hierover of wilt u meer informatie? Neem contact op!

Wij helpen u graag. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur via 088-321 5000 en andere kanalen.