ANNA PAULOWNA - Op dinsdag 7 november hebben de samenwerkende partijen hun handtekening gezet onder de plannen voor het laatste deel van Elshof Zuid. Nu dit officiële moment is geweest kunnen de plannen bekend worden gemaakt. Als daarna ook de vergunningen verleend zijn, kan de voorbereiding van de bouw starten.


Laatste fase Elshof Zuid

In 2016 zijn de eerste bewoners in Elshof Zuid in Anna Paulowna komen wonen. Intussen staan er al ruim 300 huizen. In deze laatste fase worden er in totaal nog zo'n 80 koop- en huurhuizen bij gebouwd. De 60 koopwoningen zijn er in verschillende soorten. Er komen rij- en hoekwoningen, twee-onder-een-kappers en vrijstaande woningen. De laatste twee soorten woningen zijn aan te passen op de levensloop van de bewoner. Ook worden er in deze fase 20 sociale huurwoningen gebouwd.

“Ik ben blij dat ook dit plan weer gaat zorgen voor veel verschillende huizen. Voor onze inwoners is het belangrijk dat er woningen komen die aansluiten op de fase in hun leven. Maar voor ons als gemeente is het ook belangrijk dat er doorstroming blijft op de huizenmarkt. Dit plan werkt voor beide. Een goed voorbeeld voor nieuwe plannen.” aldus een opgewekte Mark Versteeg, wethouder wonen van gemeente Hollands Kroon.

Het laatste deel van de wijk ligt tussen Pionierskruid en de Nieuweweg in Anna Paulowna. Door twee nieuwe inritten op de Pionierskruid is de wijk straks bereikbaar. Tussen de nieuwe woningen en de Pionierskruid komt een brede strook met groen. Hier kan ook overtollig (regen)water in vastgehouden worden.

Impressie Elshof Zuid fase 5

Impressie Elshof Zuid fase 5

Wijzigingsplan ter inzage

Ondertekening

Nu wethouder Mark Versteeg, directeur Peter Kuin van Kuin Vastgoedontwikkeling en ontwikkelingsmanager Bas Kalter van BPD|Bouwfonds Gebiedsontwikkeling hebben getekend, worden de plannen gepubliceerd. Deze zijn te vinden op www.officielebekendmakingen.nl. De aankomende zes weken is het mogelijk om op- en aanmerkingen officieel kenbaar te maken. Dat kan door een zogenoemde zienswijze in te dienen. Na deze periode kan het plan, met eventuele veranderingen, worden vastgesteld en kunnen de nodige vergunningen worden aangevraagd. Als alles in orde is, kan de bouw in 2024 starten.