HOLLANDS KROON - 2020 was het jaar waarin we 75 jaar bevrijding in Hollands Kroon groots zouden herdenken en vieren. Door de coronacrisis kunnen vele bijzondere activiteiten niet doorgaan, ondanks de voorbereidingen van veel betrokken inwoners. Toch gaan we op een waardige manier en in onderlinge verbondenheid stilstaan bij het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden met kransleggingen en een korte herdenking vanuit de raadszaal.


4 mei: herdenking

De kransleggingen zijn bij verschillende monumenten in Hollands Kroon; natuurlijk op gepaste afstand en zonder publiek. In samenwerking met de lokale 4- en 5 mei comités kunt u maandagavond 4 mei vanaf 19.30 uur uur online kijken naar een korte herdenking vanuit de raadszaal. Burgemeester Rian van Dan houdt een toespraak, ze heeft een krans gelegd bij het monument en we luisteren naar muziek en poëzie. Verder roept het Nationaal Comité 4 en 5 mei iedereen op om op 4 mei de vlag halfstok te hangen.

5 mei: viering 75 jaar vrijheid

Ook 5 mei krijgt door de coronamaatregelen in 2020 een ander karakter dan in voorgaande jaren. Zoals ieder jaar kunt u de vlag uithangen en zijn er landelijk speciale tv-uitzendingen. In samenwerking met 4- en 5 mei comités van Hollands Kroon is www.geschiedenislokaalhollandskroon.nl geopend waar u bijzondere verhalen over de bevrijding in onze gemeente kunt lezen. Zo kunt u digitaal stilstaan bij de oorlog, bevrijding en vrijheid. Organisatoren van activiteiten kijken of verplaatsen of een alternatief mogelijk is. Op onze website vindt u daarover meer informatie.

Thema 4 en 5 mei

Het thema van 4 en 5 mei is in 2020 ’75 jaar vrijheid’. We herdenken het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We staan stil bij de vrijheid die is bevochten door mensen die daarvoor grote offers hebben gebracht. We vieren dat we sinds 1945 weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties.