ANNA PAULOWNA - De raadsvergadering op 24 juni had een groen tintje. De gemeenteraad stelde drie duurzame plannen vast. De Regionale Energiestrategie over grootschalige opwek, de Transitievisie Warmte over de overstap van aardgas naar schone energie en de Strategie Klimaatadaptatie Noordkop over het tegengaan van de gevolgen van de klimaatverandering. Dit is een mooie mijlpaal in de route naar een duurzaam Hollands Kroon.

Regionale Energiestrategie
We wekken steeds meer duurzame energie op. Het is de bedoeling dat we in 2050 alleen nog maar groene stroom gebruiken. Daarom wordt in heel Nederland gewerkt aan het opstellen van Regionale Energiestrategieën. Hollands Kroon werkt hiervoor samen binnen de regio Noord-Holland Noord. In de RES wordt bepaald waar in 2030 grootschalig duurzame energie kan worden opgewekt met zonne- en windenergie. In Hollands Kroon willen wij geen uitbreiding van het aantal grote windturbines. En willen wij geen zonnepanelen op agrarische gronden. Wij kijken wel naar kleine windturbines bij agrarische bedrijven, zon op grote daken en zonnepanelen bij de op- en afritten van de A7 bij Middenmeer. Ontdek meer over de RES op de site duurzaam Hollands Kroon.

Transitievisie Warmte

In 2050 verwarmen en koken wij niet langer op aardgas. Binnen 30 jaar moet heel Nederland overstappen op groene warmte. Dat is nodig om de klimaatverandering tegen te gaan. Hoe we in Hollands Kroon deze overstap gaan maken, staat in de zogenaamde Transitievisie Warmte. De route naar een aardgasvrij Hollands Kroon zien wij zo: als eerste stap gaan we het energiegebruik verminderen. Dat begint simpel met bewust verwarmen en zuinige lampen en apparaten kopen als die aan vervanging toe zijn. En vervolgens door te isoleren. Niet alle woningen kunnen alle energie die ze gebruiken zelf kunnen opwekken. Daarom staat in het plan ook welke energiebronnen mogelijk geschikt zijn om in de toekomst aardgas te vervangen. Bekijk het groene warmteplan.

Strategie Klimaatadaptatie Noordkop
Ons klimaat verandert. Dat merken we allemaal; extreem hitte, langdurige droogte en hevige regenbuien. Dit komt door de toename van broeikasgassen. Een warmer klimaat kan gevolgen hebben voor de economie, gezondheid en veiligheid in onze regio. Om de risico's te beperken gaan we verdere opwarming tegen en passen we ons aan het veranderde klimaat aan. Hoe we dat gaan doen staat in de Strategie Klimaatadaptatie Noordkop. Door het buitengebied slim in te richten, meer groen te plaatsen en regenwater vast te houden gaan we de gevolgen tegen. Lees meer over een klimaatbestendige gemeente op de site.

Meer informatie
U kunt de besluitvormende raadsvergadering terugkijken. Wilt u meer informatie over deze plannen? Stuur dan een e-mail naar duurzaam@hollandskroon.nl.