HOLLANDS KROON - De Noord-Hollandse IJsselmeerkust loopt van Den Oever tot Enkhuizen. De gemeente Hollands Kroon heeft samen met de gemeenten Enkhuizen en Medemblik en de provincie een kustvisie opgesteld. Deze visie beschrijft welke kwaliteiten dit gebied kent, welke uitdagingen er voor het gebied gelden en welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn. Ook is een lijst van mogelijke projecten opgenomen.


Visie IJsselmeerkust opnieuw aan de raad voorgelegd

Een jaar geleden heeft de gemeenteraad de kustvisie niet vastgesteld. Nu een jaar later, blijkt dat een aantal projecten (waar de raad moeite mee had) een andere vorm krijgen of waar de raad niet meer over kan beslissen. Omdat deze visie niet alleen van de gemeente Hollands Kroon is, maar ook van de andere gemeenten en de provincie heeft het college de Kustvisie opnieuw aan de raad voorgelegd. Het voorstel was nu dat het projectenboek niet werd vastgesteld, maar dat de raad die informatie heeft ontvangen en gezien.

Unaniem vastgesteld
Donderdagavond is flink gediscussieerd over deze kustvisie. Want geeft de raad met deze visie een richting aan of kan de raad later nog keuzes maken en bijvoorbeeld bepaalde ontwikkelingen niet toestaan? Vanwege deze discussie stelde het CDA voor ook de visie als ontvangen en gezien te beschouwen. Hiermee stemde de raad niet in vanwege de samenwerking met de andere gemeenten en de provincie. En de ruimte die ervoor zorgt om de diverse ontwikkelingen op een later tijdstip te bespreken en te bepalen. De Kustvisie is uiteindelijk unaniem vastgesteld. Waarbij de zorgen van de raad over de kwaliteiten van het gebied en het Buitendijks plan via wijzigingsvoorstellen van LADA & Anders! en OHK, PvdA, SHK en GL in het besluit zijn verwerkt.