MIDDENMEER - Afgelopen donderdagavond heeft de gemeenteraad lang gesproken over het bestemmingsplan deelgebied B1. Dit plan maakt het mogelijk om datacenters te vestigen op een stuk grond aan de westzijde van de A7 in Middenmeer. Tijdens de vergadering kreeg de raad uitgebreid de tijd om te spreken. De coalitie SHK, CDA en VVD hebben een amendement ingediend. Dit amendement is een wijziging in het voorstel op het gebied van verkeersveiligheid rondom het bedrijventerrein. Hierin wordt aangegeven dat er maatregelen getroffen moeten worden. De verkeersstroom van en naar Agriport-Koggenrandweg-N239-Coppershorn moet niet worden belast. Het amendement en het voorstel zijn met een meerderheid aangenomen.

Motie van wantrouwen
LADA, GroenLinks en Anders! dienden een motie van wantrouwen in. Daarmee zegden de indieners het vertrouwen op in de wethouders Groot en Meskers. Deze motie werd gesteund door OHK. De meerderheid was tegen. De motie is niet aangenomen.

Onderzoek naar park

SHK heeft een motie ingediend 'Park oostkant Cultuurweg Middenmeer'. In deze motie wordt het college opgeroepen om onderzoek te doen naar mogelijkheden voor een park met onder andere vijvers, inheemse bomen en struiken. Deze motie is aangenomen.

De vergadering terugkijken?
De vergadering is terug te kijken via https://bit.ly/3w2OIOt. Via deze link zijn ook de stukken terug te lezen.