ANNA PAULOWNA - De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft donderdagavond unaniem ingestemd met de jaarrekening van 2021. Dit is de laatste jaarrekening van het huidige college. Deze jaarrekening is met een positief resultaat van ruim €5,6 miljoen bij de raad voorgelegd. De gemeenteraad is hier over het algemeen tevreden mee. Wel zijn er kanttekeningen geplaatst door verschillende fracties. Deze kanttekeningen gingen vooral over het achterblijven van het aantal woningen dat gebouwd wordt. Tijdens de raadsvergadering zijn hierover vragen gesteld aan de wethouder. De wethouder heeft uitgelegd dat één van de redenen voor het achterblijven van het bouwen van (sociale huur) woningen, de huidige prijzen van de bouwmaterialen is.

Het positieve resultaat van €5,6 miljoen wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Deze komt daarmee op een positief saldo €18,2 miljoen euro. De algemene reserve wordt gebruikt voor eventuele tegenvallers. Het nieuwe college hoeft daardoor niet te beginnen met bezuinigingen.

Wat is een jaarrekening?

Met de jaarrekening legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de raad. Het geeft de gemeenteraad en inwoners inzicht over de resultaten van het afgelopen jaar. Hierin staat waar dat jaar geld aan uit is gegeven. En welke resultaten wel en niet zijn behaald.

Raadsvergadering terugkijken?

De raadsvergadering over onder andere de jaarrekening is terug te kijken via https://bit.ly/3btkSyg . De jaarrekening is ook te vinden via deze link.