HOLLANDS KROON - Een gezonde begroting lag donderdagavond voor bij de gemeenteraad van Hollands Kroon. Over het positieve saldo van €3.404.843 was de raad zeer tevreden. De begroting was duidelijk en overzichtelijk volgens de raad.

Meer woningen

In de begroting wordt gesproken over de ambitie om 1000 woningen te bouwen in de komende twee jaar. Deze ambitie is vooral gericht op de gebieden in en om Wieringerwerf, 't Veld, Middenmeer en Winkel. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijkheden in Anna Paulowna en Nieuwe Niedorp.

Onderzoek naar onderhoud van kunst in de openbare ruimte
Beeld- en kunstobjecten in de openbare ruimte zijn onderdeel van de culturele identiteit. PvdA heeft hierover een motie ingediend. De raad draagt het college van burgemeester en wethouders op met een plan te komen om de beelden en objecten in de openbare ruimte deskundig te onderhouden en te herstellen als dit nodig is. De raad draagt het college ook op elk jaar een bedrag te reserveren voor nieuwe objecten. Dit voorstel is unaniem aangenomen.

Sport en bewegen

De VVD diende een motie in om het aantal sport- en bewegingsuren per dorp te onderzoeken. Hiermee wordt gekeken naar welke mogelijkheden er zijn om alle inwoners bewegingsactiviteiten aan te bieden. Deze motie is unaniem aangenomen. Het college heeft de opdracht binnen 3 maanden met een plan te komen inclusief de mogelijke kosten.

Brief over borstkankeronderzoek
De fracties GroenLinks, ChristenUnie, Anders! en PvdA hebben een motie ingediend. Zij vragen de staatssecretaris de frequentie van borstonderzoek weer terug te brengen naar 2 jaar in plaats van 3 jaar. De tweede kamer heeft hier eerder al op aangedrongen. De reden hiervoor is personeelstekort. De motie is met een meerderheid aangenomen.